Avioero ja lapset

Avioero ja lapset 2016-09-02T15:39:41+00:00
Puolisot voivat hakea avioeroa joko yhdessä tai yksin. Avioerohakemus on kaksivaiheinen. Avioeron voi pääsääntöisesti saada vasta puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen ns. II vaiheen hakemuksella. Mikäli puolisot ovat keskeytyksettä asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta, avioeron saa ilman harkinta-aikaa. Avioeroasian yhteydessä käräjäoikeudessa usein ratkaistaan myös elatusapu lapselle tai toiselle puolisolle, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, asumiseen liittyvät asiat, sekä tarvittaessa myös lähestymiskieltoasiat.

Avioerohakemuksen ja avioehtosopimuksen voit tehdä tulevaisuudessa helposti ja edullisesti JuriNetin nettisopimus.fi -palvelussa kunhan ensin saamme palvelun lanseerattua. Avioehtosopimuksen tekemisessä et enää sen jälkeen tarvitse meitä juristeja vaan voit tehdä sen itse netissä.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Avioerohakemukseen voi yhdistää vaatimuksen yhteiselämän lopettamisesta. Tällöin tuomioistuin ottaa asunnon tarpeen perusteella kantaa siihen, kumpi puolisoista saa jäädä asumaan yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon ja kumman on muutettava pois.

Avoero on kysymyksessä silloin, kun puolisot erotessaan eivät ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

Omaisuuden jakaminen eli ositus on mahdollista tehdä sen jälkeen, kun avioerohakemus on tullut käräjäoikeudessa vireille. Jos kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on omaisuuden osituksen sijaan toimitettava ainoastaan puolisoiden omaisuuden erottelu. Näin esimerkiksi silloin kun avio-oikeus on suljettu pois avioehtosopimuksella. Avioehtosopimus on sopimus, jossa puolisot tai kihlakumppanit sopivat, miten omaisuus jaetaan osituksessa eli puolisoiden omaisuutta jaettaessa

Ositusta voidaan sovitella, jos ositus on kohtuuton tai jos toinen puoliso saisi siinä perusteetonta etua. Osituksen sovittelussa otetaan huomioon mm. avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi sekä säilyttämiseksi.

office-negotiation

Ota yhteyttä Juristeihimme!

Valtakunnallinen juristipäivystys

Juristipäivystys Suomessa poliisia, rikosuhripäivystystä ja viranomaisia varten virka-ajan ulkopuolella 24/7 puhelin 050 2590. Avustajat esitutkintaan ja akuutteihin tilanteisiin.