Vammaiskäräjät

18.5.2017

Ravintola syrji pyörätuolin käyttäjiä Turussa. Esteetöntä WC:tä ei löytynyt kysyttäessä. Turun Hallinto-oikeus pysytti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen ja hylkäsi ravintolan valituksen.

Pyörätuolia käyttänyttä A:ta hallinto-oikeuden suullisessa käsittelyssä avusti toimistostamme OTM Markus Talvio. Turun hallinto-oikeuden päätös referoituna:

Pyörätuolia käyttävät A ja B sekä heidän avustajansa olivat asiakkaina turkulaisessa ravintola X:ssä toukokuussa 2015. A on ilmoittanut kysyneensä tarjoilijalta mahdollisuutta päästä käyttämään WC:tä, jolloin tarjoilija oli A:n mukaan ilmoittanut, ettei ravintolassa ole esteetöntä WC:tä. Ravintolan mukaan esteetön WC oli tuolloin käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä ja kaikki tarjoilijat tiesivät esteettömän WC:n sijainnin.

A otti myöhemmin yhteyttä Turun kaupungin esteettömyysasiamieheen, joka oli käynyt ravintolassa. Oli ilmennyt, että esteetön WC oli tuolloin varastotilana ja ilman kylttiä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi maaliskuussa 2016 antamassaan päätöksessä, että ravintola X oli syrjinyt esteetöntä WC:tä tarvitsevia vammaisia ihmisiä. Lautakunta kielsi yhtiötä jatkamasta tai uusimasta syrjintää.

Ravintola X valitti asiassa Turun hallinto-oikeuteen. Ravintolan mukaan se ei ole syyllistynyt syrjintään ja esteetön WC on tuolloin ja aina ollut asianmukaisessa ja käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä. Sitä ei ole koskaan käytetty varastotilana. Jos X olisi pyytänyt, hän olisi päässyt vessaan.

Asiassa toimitettiin suullinen käsittely maaliskuussa 2017. Ravintola X on ennen suullista käsittelyä luopunut kuulemasta todistajiksi aiemmin nimeämiään tarjoilijaa ja siivousyrittäjää. Oikeudessa kuultiin ravintolapäällikköä ja esteettömyysasiamiestä.

Hallinto-oikeus hylkäsi ravintola X:n valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan:

– On riidatonta, että ravintola X:ssä on inva-WC-tilat.

– B:n ja avustajan kertomukset tukevat A:n kertomusta siitä, että hän kysyi mainittuna päivänä joltain ravintolan työntekijältä inva-WC:n sijaintia ravintolassa. Asiassa ei ilmennyt A:n saaneen sellaista vastausta, jonka perusteella hän olisi voinut käyttää inva-WC:tä. Näissä oloissa hallinto-oikeus katsoo, että on syntynyt syrjintäolettama ja että todistustaakka on kääntynyt.

– Ravintola X on väittänyt, että esteetön WC on ollut käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä A:n käydessä ravintolassa toukokuussa 2015, ja että ravintolan henkilökunta on tiennyt esteettömän WC:n sijainnin ja että A:lle ei ollut sanottu ettei sellaista ole. Suullisessa käsittelyssä kuullulla ainoalla yhtiön nimeämällä todistajalla ei ollut omakohtaisia havaintoja siitä, mitä A:lle oli toukokuussa 2015 vastattu. Näissä oloissa hallinto-oikeus katsoo, että yhtiö ei ole kyennyt osoittamaan, ettei syrjinnän kieltoa ole rikottu. Lautakunnan päätöstä ei ole aihetta muuttaa.

Päätös ei ole lainvoimainen. Siitä voi vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Lisätietoja: info@jurinet.fi, puhelun 029 009 2590. 

Kuva: Studio Auran Kuva / Bo Strandén, Lakitoimisto Kumpuvuori Oy