Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut 2018-05-15T20:58:50+00:00

JuriNet Henkilöstöpalvelut

HENKILÖSTÖPALVELUT KUNNILLE JA JULKISELLE SEKTORILLE

a) Keikkalakimies – Lakimiespalvelut ulkoistettuna

Konseptin idea on tarjota laaja-alaista ja korkeatasoista oikeudellista osaamista kustannustehokkaasti. Yritykset, kunnat ja julkinen sektori voivat hankkia meiltä ostopalveluna lakimiesresursseja tarpeen mukaan joustavasti ilman työnantajavelvoitteita. Meille voi ulkoistaa vaikka koko lakiosaston. Kuntapuolella palvelu on otettu vastaan suurella mielenkiinnolla, koska se alentaa lakimieskustannuksia ja tarjoaa pienemmille kunnilla laaja-alaisempaa oikeudellista osaamista kunnan käyttöön erittäin kustnnustehokkaasti ja vain tarpeen vaatiessa.

Meiltä saatte yhdestä kymmeneen kielitaitoista ja ammattitaitoista juristia nopealla aikataululla töihin. Reservissämme on osaamista käytännössä kaikilta oikeudenaloilta. Siksi olemme turvallinen vaihtoehto myös kokonaisratkaisuksi.

  • Riskitön ja joustava tapa rekrytoida ammattilaisia
  • Palvelu on nopea: lakimies on jopa jo parissa päivässä käytettävissä
  • Käyttäjäyrityksellä ei ole työsopimusriskejä
  • Työntekijän työpanos on käytettävissä mm. kausiluonteiseen työhön ja vain tarpeen mukaan
  • Työntekijä on helppoa ja turvallista palkata yrityksen työntekijäksi myöhemmin
  • JuriNet hoitaa työsopimuksen ja paperiasiat
  • JuriNet vastaa siitä, että työntekijällä on riittävä ammattitaito ja soveltuvuus työtehtävään
  • Käyttäjäyritykselle on käytössään jatkuva JuriNetin ammattilaisten tuki
  • Palvelu on erittäin kustannustehokas – säästö jopa -60 % verrattuna perinteiseen tapaan hankkia laki- ja asianajopalveluja

JuriNet Oy on Suomen ensimmäinen ja ainoa pelkästään juridisella sektorilla ammattimaisesti toimiva henkilöstöpalvelutarjoaja. JuriNet -henkilöstöpalvelut hoitaa henkilöstövuokraus- ja rekrytointitoimeksiantoja koko Suomen alueella.

b) Vaihtoehtoisesti meille voi ulkoistaa koko rekrytointiprosessin

Me myös välitämme juridiikan ammattilaisia kuten lakimiehiä, lakimiesharjoittelijoita, asianajosihteereitä ja muuta henkilökuntaa sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Etsimme teille parhaat resurssit. Meillä on siihen paras substanssiosaaminen.

Palvelu ulottuu laki- ja asianajotoimistojen lisäksi kaikille yrityksille, valtiolle ja kunnille, joilla on tarvetta lakimiehille ajallisesta kestosta riippumatta. Juristimme voivat tulla töihin esimerkiksi työntekijänne sairasloman tai äitiysloman sijaiseksi ilman, että teille syntyy työnantajavelvoitteita.

”Palvelumme on luonteeltaan suorastaan ainutlaatuinen: ensimmäistä kertaa juridiikan ammattilaiset etsivät juridiikan ammattilaisia isolla volyymillä. Tiimimme koostuu HR –alan ammattilaisista sekä lakimiehistä, joten myös toimialan oma substanssituntemuksemme on vahva. Tämän ansiosta kykenemme ymmärtämään asiakasyritystemme tarpeet, sekä haettavan tehtävän asettamat vaatimukset muita toimijoita paremmin. Tämä takaa myös sen, että löydämme haettavaan tehtävään siihen parhaiten soveltuvat tekijät, kertoo JuriNet Oy:n toimitusjohtaja Markus Talvio. ”Hakijoiden kannalta uskomme olevamme lisäksi luotettavampi henkilöstöpalveluyritys, omaammehan esimerkiksi Lakimiesliiton myöntämän Reilu Työnantaja-leiman”, Talvio lisää. ”Tästä syystä olemme konsultoineet uusien  konseptien osalta myös Lakimiesliittoa”.

Koko idea henkilöstöpalveluiden tarjoamisesta syntyi JuriNetin omien havaintojen ja aiemman JuriNetin Asianajotoimistojen yhteenliittymän ja jäsentoimistojen tarpeiden pohjalta. ”Koimme, etteivät tavalliset palveluntarjoajat kyenneet vastaamaan omiin tarpeisiimme saada osaavaa henkilökuntaa joustavasti ja nopeasti myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Siksipä uuden tyyppinen, ”juuri juridiselle alalle suunnattu henkilöstöpalvelu on erittäin tervetullut” totesi erän JuriNet-verkoston Asianajotoimiston Managing Partner.

Usko JuriNet -henkilöstöpalveluun on kentällä vahva. ”Tiedämme, että niin asianajotoimistoissa kuin muissakin isommissa yrityksissä halu ulkoistaa rekrytoinnit osaaviin käsiin on suuri. Myös tarve lisätyövoimalle lyhyille ajanjaksoille on olemassa. Lakimiehille puolestaan avautuu kauttamme aivan uusi mahdollisuus ottaa ensi askeleet työelämässä, kerryttää arvokasta työkokemusta tai kehittää ammatillista osaamista uusien urahaasteiden muodossa kunhan osaaminen on kunnossa. Toki meillä on palveluksessamme myös rautaisia juridiikan ammattilaisia”, kertoo JuriNet –henkilöstöpalveluiden henkilöstöpäällikkö Kirsti Soilampi.

Lisätietoja info@jurinet.fi ja puhelin 029 009 2590.

Voit myös soittaa toimitusjohtajallemme; Markus Talvio mobile 050 2590 tai myyntijohtajallemme; Juha Hytti mobile 050 413 0556.

Tiesitkö? JuriNet noudattaa kaikkien työntekijöiden kohdalla työaikalakia!

Valtakunnallinen juristipäivystys

Juristipäivystys Suomessa poliisia, rikosuhripäivystystä ja viranomaisia varten virka-ajan ulkopuolella 24/7 puhelin 050 2590. Avustajat esitutkintaan ja akuutteihin tilanteisiin.