LAATUJÄRJESTELMÄ ISO 9001:2008

LAATUJÄRJESTELMÄ ISO 9001:2008 2016-09-01T20:12:20+00:00

Yhtiön laatutavoitteena on tuottaa laki- ja asiantuntijapalveluja yritys- ja yksityisasiakkaille, sekä julkisen sektorin toimijoille. JuriNetin kilpailukyvyn ja menestyksen perusta on korkea laatutaso palvelujen tuottamisessa ja asiakaslähtöisyys.

Yhtiön tärkein toiminnallinen tavoite on asiakastyytyväisyys.

Asiakastyytyväisyys saavutetaan vastaamalla asiakkaan tarpeisiin luotettavilla ja korkeatasoisilla asiantuntijapalveluilla. Toiminnan ja palvelujen tarjonnan korkea laatu varmistetaan seuraamalla aktiivisesti juridiikan kehitystä ja vertaamalla toimintaa kilpailijoiden toimintaan, sekä panostamalla rekrytointiin.

Yhtiön laatupolitiikka muodostuu asiakkaiden odotuksista ja tarpeista, sekä JuriNetin sisäisistä tavoitteista.

Palvelujen tuottamista seurataan ja mitataan säännöllisesti ja laatupoikkeamista raportoidaan yhtiön johtoa.

JuriNetin laatukäsikirja noudattaa standardin SFS-EN ISO 9001:2008 vaatimuksia.

 

 

Valtakunnallinen juristipäivystys

Juristipäivystys Suomessa poliisia, rikosuhripäivystystä ja viranomaisia varten virka-ajan ulkopuolella 24/7 puhelin 050 2590. Avustajat esitutkintaan ja akuutteihin tilanteisiin.