Yhtiön ja osakkaan vastuut, yhtiön päätöksenteon lainmukaisuus, sekä kunnossapitoon ja remontteihin liittyvät kysymykset askarruttavat usein sekä yhtiöiden hallitusta että osakkeenomistajia.

Yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö eri asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kohdalla muuttuu nopeasti. Me seuraamme tiiviisti alan kehitystä, koulutamme ja hoidamme paljon oikeudenkäyntejä osakkaiden ja yhtiöiden välisissä riitatilanteissa.

Meillä on vahvaa osaamista sekä osakkaiden että yhtiön juridisten asioiden hoitamisessa. Meiltä on mahdollista hankkia edustaja yhtiökokoukseen.

Tyypillisimpiä palvelujamme asunto-osakeyhtiöihin ja eri kiinteistöyhtiöihin liittyvissä asioissa ovat:

  • yhtiöjärjestysten laadinta ja tarkastukset
  • asiantuntijalausunnot ja oikeudelliset kannanotot
  • sovittelut ja oikeudenkäynnit
  • asuntoyhtiörikokset ja vahingonkorvaukset
  • osakkaiden puolesta laadittavat korvausvaatimukset
  • hallituksen ohjaus, neuvonta ja koulutus
  • asunto- tai kiinteistöyhtiön perustamiseen liittyvät asiat