Meillä on näyttöä ja kokemusta vaativistakin rakentamiseen liittyvistä projektikokonaisuuksista, sopimushallinnasta ja sopimusjuridiikasta, sekä kiinteistötransaktioista. Tunnemme kiinteistömarkkinat. Avustamme rakentamiseen liittyvissä hankkeissa ja riita-asioissa sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä.

Palveluihimme kuuluu juridinen konsultointi ja avustaminen muun muassa seuraavissa rakentamiseen liittyvissä asioissa:

  • maankäyttö- ja rakennuslain ja kiinteistönmuodostamislain soveltaminen
  • sopimusten laatiminen ja tarkastukset (Esim. urakkasopimukset, rasitesopimukset, tontinvuokrasopimukset, suunnittelusopimukset, vastaavan työnjohtajan ja rakennustyön valvojan sopimukset)
  • vahingonkorvausvaatimukset rakentamiseen liittyvissä asioissa
  • poikkeuslupahakemukset
  • valitukset kaavoituksesta ja eri rakennusluvista
  • yksityistieasiat