Ympäristöoikeus on moninainen oikeudenala, jonka vaikutukset ulottuvat lähes kaikkeen liiketoimintaan jollain tavoin. Ympäristöön liittyvän sääntelyn vaatimukset tulee huomioida rakennushankkeissa, kiinteistötransaktioissa sekä maan- ja luonnonvarojen käytössä.

Yksityishenkilöiden ympäristön käyttöön liittyvät kysymykset taas koskevat tyypillisimmin vesihuoltolain mukaisia liittymäasioita, naapuruussuhteita ja terveydensuojelulain vaatimuksia.

Me JuriNetissä konsultoimme asiakkaitamme laajasti erilaisissa ympäristön- ja luonnonsuojeluun, sekä ympäristölupien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Tunnemme kotimaisen, kansainvälisen ja EU-oikeudellisen ympäristöön liittyvän sääntelyn siten, että voimme ottaa huomioon niiden olennaiset vaikutukset asiakkaidemme eri hankkeissa ja sopimusten laadinnassa. Asiantuntijan puoleen kääntyminen ympäristösääntelyyn ja lupavaatimuksiin liittyvissä onkin järkevää tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Olemme avustaneet yrityksiä tuulivoimahankkeissa sekä toimineet myös hankkeiden vastustajina asukkaisen puolesta.