Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus 2018-05-15T20:58:52+00:00

Paljonko oikeudenkäynti maksaa?

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan välttämättömiä ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutetun yksityiselämään liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa.

Oikeusturvavakuutus on voimassa vakuutuksenottajan ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvien hyväksi.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Oikeusturvavakuutus on liitännäinen osa yleisimpiä vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia. Yksityishenkilöllä oikeusturvavakuutus on usein osa kotivakuutusta tai autovakuutusta. Oikeusturvavakuutus sisältyy usein myös maatilavakuutuksiin, sekä yrittäjien ja pienten yritysten vahinkovakuutukseen. Oikeusturvavakuutus voi olla myös erillisenä vakuutuksena yritystoiminnassa sekä eri ammattiliittojen jäsenilleen ottamissa vakuutuksissa. Käytännössä vakuutuspäätös haetaan lähes aina lakimiestemme toimesta, jolloin asiakkaan ei tarvitse setviä paperiviidakkoa ja päätös saadaan nopeasti. Toimistomme hakevat maksutta asiakkaittensa puolesta oikeusturvapäätökset vakuutusyhtiöistä.

Oikeusapu ja puolustajan määrääminen

JuriNetin toimistoista sinulla on mahdollisuus saada yksityinen avustaja oikeudenkäyntiisi.

Vähävaraisella ja pienituloisella henkilöllä on mahdollisuus saada oikeusapua valtion varoista joko kokonaan ilman korvausvelvollisuutta valtiolle tai osakorvausta vastaan siten kuin siitä on laissa erikseen säädetty. Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.

Meillä on aikaa sinulle!

Avustaja on mahdollista saada valtion varoista jo esitutkintaan, kuulusteluun ja rikosilmoituksen tekemistä varten. Me myös suosittelemme sitä sinun oman etusi vuoksi. Esitutkinnassa poliisin velvollisuus on myös ilmoittaa rikoksesta epäillylle tästä oikeudestaan käyttää avustajaa kuulustelussa.

Ota yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voimme auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla

Ulkomailla hoidettavissa asioissa oikeusapu kattaa oikeudellisen neuvonnan.

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin.

Myös vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan.

JuriNet puhelinnumero

Keskustele oikeusavusta täällä oikeusavun Facebooksivuilla tai JuriNetin Facebookissa.