Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2016-09-02T16:04:22+00:00

Yritysten liiketoimintaedellytyksiä markkinoilla pyritään turvaamaan kilpailun sääntelyn avulla. Kilpailuoikeuteen liittyvä sääntely tulee usein ottaa huomioon sopimuksia laadittaessa, jolloin lakimiehen apu oikean menettelyn turvaamiseksi on tarpeen. Kilpailuoikeuden rinnalla EU:n ja kansallisten tukien sääntelyllä on vaikutuksia, jotka yritysten on syytä tiedostaa.

Juristiemme kokemus mm. puukartelli- ja muissa kilpailuoikeudellisissa prosesseissa auttaa päämiehiämme kilpailuoikeudellisten mahdollisuuksien ja riskien ymmärtämisessä myös kansainvälisissä riita-asioissa antaen näin myös etulyöntiaseman suhteessa kilpailijoihin.

Puoleemme kannattaa kääntyä myös julkisia hankintoja koskevissa asioissa. Avustamme sekä hankintayksiköitä että tarjoajia muun muassa tarjouspyyntöjen, hankintailmoitusten, hankintasopimusten, mallisopimusten ja muiden hankinta-asiakirjojen laadinnassa ja tarkastamisessa, tarjoajia tarjouksien tekemisessä, sekä sopimusneuvotteluissa ja valitusasioissa markkinaoikeudessa ja hankintaoikaisuissa.

Avustuksemme julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä tarjoaa usein merkittävää oikeudellista lisäarvoa, jotta kaikki sujuu hankintaprosessissa oikein ja suunnitellusti.