Sopimukset ja yhtiöoikeus

Sopimukset ja yhtiöoikeus 2016-09-02T16:12:12+00:00

Mahdolliset sopimusten rikkomistilanteet ja niiden seuraukset on tärkeää pohtia jo sopimusta laadittaessa, jotta suurilta korvausvaatimuksilta ja vastuilta vältytään. Epätarkat ja huolimattomasti tehdyt sopimukset aiheuttavat helposti tulkintaerimielisyyksiä ja muodostavat suuremmat riskit myöhemmälle korvausvastuulle.

Erilaisten liike-elämään liittyvien sopimusten neuvotteleminen, laatiminen ja sopimuserimielisyyksien ratkaiseminen ovat olennainen osa työtämme. Me arvioimme mielellämme sopimustenne riskit ja muutostarpeet sekä konsultoimme eri alojen yleisistä sopimusehdoista.

Yritysjärjestelytilanteissa tarjoamme kustannustehokkaasti juuri yrityksenne tarpeita vastaavan palvelun. Olemme apuna mm. osakekaupoissa, sukupolvenvaihdoksissa, yrityksen fuusio- ja jakautumistilanteissa, liiketoiminnan luovutustilanteissa ja laadimme puolestanne kauppakirjan, osakassopimukset ja muut tarvittavat asiakirjat.

Juristeillamme on vahvaa osaamista osake- ja asunto-osakeyhtiöiden tarpeisiin liittyen. Konsultoimme mielellämme erilaisissa lain soveltamis-, -toimivalta- ja vastuukysymyksissä sekä osakeanteihin ja osakkeiden lunastukseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa avustamme myös yhtiökokouksissa.