Verotus

Verotus 2016-09-02T16:17:26+00:00

Suuri määrä säädöksiä ja nopeat muutokset verolaeissa, sekä jatkuvasti muuttuva verotuskäytännössä asettavat usein ylivoimaisia vaatimuksia yksityshenkilöiden ja yritysten järkevälle verosuunnittelulle. Vero-oikeus onkin yksi kaikkein dynaamisimpia oikeudenaloja. Kaikille saattaa tulla eteen tilanteita, joissa asiantuntevan lakimiehen veroneuvot ovat kullanarvoisia ja tuovat selvää säästöä.

Tällaisia tilanteita nousee esiin mm. seuraavissa asioissa: ennakkoperintö, perinnönjako, lahjoitettaessa omaisuutta, sukupolvenvaihdos- ja yrityskauppatilanteissa, luovutusvoittotilanteissa, sekä muissa henkilöverotustilanteissa. Kysymys, missä menee sallitun ja kielletyn verosuunnittelun raja, saattaa myös askarruttaa monia.

Asiantuntijoillamme on kokemusta ja näkemystä tilanteista, joissa väärät toimenpiteet ovat aiheuttaneet veronkorotuksen ja jopa rikosoikeudellisen seuraamuksen. JuriNetin verkoston kautta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme apua myös kansainvälisissä verotukseen liittyvissä asioissa. Veroasioissa erityisesti pätee hyvän ennakkosuunnittelun tärkeys, koska näin pystytään tehokkaimmin maksimoimaan hyödyt mutta toisaalta myös ehkäisemään riskit ja sudenkuopat.