Avioero – mitä pitää huomioida?

Varmasti kukaan naimisiin menevä ei ajattele, että avioero saattaa tulla ajankohtaiseksi myöhemmin. Joskus tilanteet vain ajautuvat siihen, että avioero on enää ainoa vaihtoehto, vaikka kaikkensa olisikin yrittänyt.

Avioero ja siihen liittyvät käytännön asiat saattavat tulla varsin yllättäen. Tilanne saattaa myös ymmärrettävästi pelottaa. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon? Myöskään asioista keskusteleminen aviopuolisoiden välillä ei enää useinkaan välttämättä onnistu. Lisäksi mielessä painaa usein huoli omasta ja lasten tulevaisuudesta.

Avioero ja siihen liittyvä ositus, yhteinen koti ja lasten asiat ovat varmastikin suurimpia asioita, jotka tulevat pohdittavaksi avioeron jälkeen. Aviopuolisot voivat sopia näistä asioista keskenään, ja kannattaakin, mikäli se on teidän tilanteessanne mahdollista.

Ositus

Ositus tarkoittaa omaisuuden jakamista avioliiton päättymisen jälkeen. Mikäli puolisoilla on avioehto, ei avioliiton päättymisen jälkeen tehdä ositusta. Tällöin toimitetaan ainoastaan omaisuuden erottelu, jolloin kumpikin saa pitää oman omaisuutensa. Suurimmalla osalla avioehtosopimusta ei kuitenkaan ole, jolloin tehdään ositus.

Osituksessa määritetään kummankin puolison varat ja velat. Lähtökohtaisesti avioerossa yhteinen omaisuus pyritään jakamaan aina tasan. Velkojen kattamisen jälkeen varakkaampi puoliso voidaan velvoittaa maksamaan toiselle puolisolle sen verran, että kummankin omaisuuden arvo tulee yhtä suureksi.

Osituksessa puolisot voivat kuitenkin sopia omaisuuden jakamisesta haluamallaan tavalla. Voidaan esimerkiksi sopia, että toinen saa kokonaan omistukseensa yhteisen kodin ja toinen saa vaihtoehtoisesti kesämökin ja autot. Osituksesta tulee laatia ositussopimus, jotta varmistetaan osituksen olevan suoritettu ja lopullinen.

Yhteinen koti

Ennen kuin toinen päättää pakata matkalaukkunsa ja muuttaa pois yhteisestä kodista, olisi hyvä pyrkiä sopimaan, mitä mahdolliselle yhteiselle asunnolle tapahtuu. Laitetaanko asunto myyntiin vai jääkö toinen yksin asumaan asuntoon?

Ihannetilanteessa kotiin jää tietysti se, kumpi on enemmän asunnon tarpeessa ja kumman kanssa lapset jäävät asumaan.

Lasten huolto, asuminen, tapaamisoikeus sekä elatus

Yhtenä suurimpana asiana avioerotilanteessa on alaikäisten lasten asioista päättäminen.

Päätettävinä asioina on yleensä ainakin, kumman vanhemman luona lapsi asuu, onko lapsi molempien vanhempien yhteishuollossa, miten ja milloin lapsi tapaa etävanhempaansa ja miten lapsen elatusvastuu jakautuu vanhempien kesken.

Lasten asioista on hyvä sopia selkeästi ja riittävän yksityiskohtaisesti. Ihannetilanteessa kaikista lapsiin liittyvistä asioista saadaan sovittua samalla kertaa. Vanhemmilla on vapaus sopia näistä lapsen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Lapsiin liittyvät sopimukset tulisi vielä muistaa vahvistaa lastenvalvojalla tai käräjäoikeudessa, jolloin sopimukset ovat myös täytäntöönpantavissa, mikäli asiat eivät myöhemmin suju sovitun mukaisesti.

Mitä jos asioista ei pystytä sopimaan avioeron keskellä?

Usein avioeron keskellä asioista voi olla vaikea keskustella yhteisymmärryksessä ja rakentavasti. Tällaisissa tilanteissa kannattaa puolison kanssa kuitenkin pyrkiä neuvottelemaan, voidaanko vallitsevasta tilanteesta huolimatta päästä asiassa jonkinlaiseen sopimukseen.

Mikäli asioita ei saada sovittua avioeron jälkeen, voi asiat saattaa viime kädessä aina tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tämä on toki aina viimesijainen keino ja sovintoon kannattaa pyrkiä, mikäli se vain on mahdollista. Sillä usein joko rahasta tulee riitaa tai riitelyyn menee tarpeettomasti rahaa eron jälkeen.

Juristin käyttö voi helpottaa sopimukseen pääsemistä, mikäli tilanne on pahasti tulehtunut osapuolten välillä. Tilanne helpottuu kun riitaisten osapuolten ei tarvitse keskenään yrittää löytää ratkaisua ymmärrettävän suuren tunnekuohun vallassa. Juristi osaa myös neuvoa, mm. mikä on avioliittolain puitteissa sallittua omaisuuden osituksessa ja mistä saattaa seurata esim. veroseuraamuksia.

Ota yhteyttä! Autamme mielellämme sinua avioerossa sekä kaikissa perhe- ja lapsioikeudellisissa tilanteissa. Autamme myös sopimusneuvotteluissa ja jo syntyneissä sopimusriidoissa.

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä