Yleiset lakipalvelujen toimeksiantoja koskevat ehdot yksityishenkilöille

  1. Toimeksiannon soveltamisala.

1.1. Yleiset toimeksiantosopimusta koskevat ehdot: näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkaan ja JuriNet Oy:n välillä tehtyihin lakipalveluihin liittyviin toimeksiantosopimuksiin Suomessa toimeksiantosopimusta täydentävinä ehtoina, ellei asiakkaan kanssa ole toisin erikseen kirjallisesti sovittu. Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa toimeksiantosopimusta.

1.2. Tähän toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia.

1.3. Selvyyden vuoksi todetaan, että näitä sopimusehtoja ei sovelleta JuriNetin kansainvälisten Partner- ja yhteistyötoimistojen välisissä tai niiden kautta ja välityksellä hoidettavissa toimeksiannoissa silloinkaan, kun toimeksiantoa tosiasiallisesti hoidetaan Suomessa. Näitä varten on laadittu omat sopimusehdot.

  1. Sopimuksen osapuolet.

2.1. Sopimusosapuolina ovat JuriNet Oy (jäljempänä toimeksisaaja) ja toimeksiannon antanut asiakas (jäljempänä toimeksiantaja, asiakas tai päämies). Toimeksiantaja eli päämies ja hänen yhteystietonsa selviävät toimeksiantosopimuksesta.

2.2. Toimeksisaajan yhteystiedot ovat seuraavat:

JuriNet Oy Lakipalvelut

Keskitetty prosessiosoite Pakilantie 71, 00660

Helsinki. Puhelin 029 009 2590, fax 029 000 4001

Sähköposti: info@jurinet.fi

Kotisivut: www.jurinet.fi

2.3. Toimeksisaaja on merkitty patentti – ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Toimeksisaajan Y-tunnus on 2867743-5.

Toimeksisaaja JuriNet Oy on merkitty lisäksi mm.

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja

työnantajarekisteriin.

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä