Lapsen elatus ja elatusapu

Lapsen oikeuksiin kuuluu oikeus riittävää elatukseen. Vanhemmat vastaavat parisuhteen päättymisen jälkeen lapsensa elatuksesta. Tällöin etävanhempi suorittaa elatusapuna tietyn rahamäärän kuukausittain lähivanhemman luona asuvalle lapselle.

Yleensä eron jälkeen vanhemmat sopivat ajan lastenvalvojan vastaanotolle, joka avustaa elatussopimuksen tekemisessä. Lastenvalvoja voi vahvistaa lapsen elatusta koskevan sopimuksen, jos vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja jos sopimus on lapsen edun mukainen.

Vanhempien elatuskyvyn arviointi

Elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon mm. vanhemman mahdollisuudet ansiotyöhön, tulojen suuruus sekä työkyky. Muita arviointiin vaikuttavia asioita ovat esim. mahdolliset muut elatusvastuut aiemmista lapsista sekä käytössä olevien varojen määrä.

Lapsen elatusavun määrä

Lapsen elatusavun määrää laskettaessa otetaan huomioon muun muassa molempien vanhempien elatuskyky sekä lapsen kuukausittainen elatuksen tarve.

Oikeusministeriö on antanut elatuksen määrän laskemisesta ohjeen, jonka sisältämää laskukaavaa pääsääntöisesti sovelletaan elatusavun suuruutta määrittäessä.

Etävanhemman elatuskyvyn alentuminen

Aikanaan tehty elatussopimus ei välttämättä enää vuosien päästä vastaa muuttuneita olosuhteita. Etävanhempi on voinut esimerkiksi menettää työpaikkansa, jolloin hänen tulonsa ovat romahtaneet aiemmasta. Tällöin myös hänen elatuskykynsä on usein heikentynyt.

Vanhemman jääminen työttömäksi ei kuitenkaan poista hänen vastuutaan lapsen elatuksesta. Elatuslain mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta ”kykynsä mukaan”, eli työttömyys saattaa keventää vanhemman elatusvelvollisuutta.

Elatuslain mukaan elatusavun muuttaminen edellyttää siis sitä, että olosuhteet ovat muuttuneet ”olennaisesti”. Lisäksi edellytetään, että muutos ei ole lyhytaikainen. Vahvistetun elatusavun määrää on siten mahdollista muuttaa, jos vanhemman elatuskyvyssä on tapahtunut niin olennaisia muutoksia, että elatusavun muuttaminen on kohtuullista myös lapsen näkökulmasta.

Alentuneen elatuskyvyn vuoksi aiemmin vahvistettua elatussopimusta voidaan muuttaa sopimusteitse. Yksinkertaisin tapa on asioida lastenvalvojan luona.

Kuinka toimia elatusapuun liittyvissä kiistatilanteissa?

Elatusapuun liittyviä mahdollisia kiistatilanteita on monenlaisia. Tavanomainen riidanaihe on varmastikin se, että elatusavun määrästä ei olla yksimielisiä tai toinen osapuoli laiminlyö elatusavun maksamisen. Toinen vanhemmista saattaa myös haluta muuttaa jo tehtyä elatussopimusta.

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavusta, jompikumpi vanhempi voi viedä elatusasian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Elatusapuasia voidaan sopia myös käräjäoikeudessa, jolloin käräjäoikeus vahvistaa sovinnon. Lakimiehet voivat selventää lain ja oikeuskäytännön sisältöä sekä neuvoa, miten asiassa kannattaa edetä.

Me autamme sinua lapsen elatukseen ja elatusapuun liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä!

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä