JURINET OY:N LAKIPALVELUJEN PALKKIOIDEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET
JA HINNASTO 16.11.2018

1. MAKSUTON ALKUNEUVONTA

Tarjoamme maksutonta 20 minuutin lakimieskonsultaatiota henkilökohtaisesti toimistoissamme kaikille uusille asiakkaille. Mikäli alustava yhteydenotto ei johda toimeksiantoon, emme laskuta alkuneuvottelusta maksuttomalta osuudelta erikseen.

Mikäli varattu maksuton alkuneuvottelu perutaan alle 6 tuntia ennen sovittua ajankohtaa, veloitetaan asiakkaalta normaalin hinnaston mukainen hinta. Yksityisasiakkailta normaali aikaveloitus 15 minuutilta 53,75 euroa lisättynä arvonlisäverolla 12,90 euroa, eli yhteensä 66,65 euroa.
Yritysasiakkailta vastaava veloitus on 15 minuutilta 52,50 euroa lisättynä arvonlisäverolla 15,00 euroa eli yhteensä 77,50 euroa

2. YLEISTÄ HINNOITTELUSTAMME

Oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon ja/tai asianajajatutkinnon suorittaneiden lakimiesten palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työajan, työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste, kysymyksessä olevan etuuden arvo ja
merkitys, lakimiehen saavuttama kokemus ja taito, sekä erityisen oikeudenalan erikoisosaaminen.

Toimiston yleinen tuntiveloitus on 110,00 – 300,00 euroa/tunti lisättynä arvonlisäveron määrällä, eli verollinen hinta on 136,40 – 372,00 euroa tunnilta. Arvonlisäveron suuruus 1.1.2018 on 24 %.

Toimistomme tarjoaa korotonta maksuaikaa yksityisasiakkaille jopa kuusi (6) kuukautta. Myös yrityksillä on mahdollista ostaa lakipalveluja osamaksulla. Puhelimessa ei pääsääntöisesti anneta lakimiestasoista maksutonta neuvontaa muille kuin erikseen sovituille yhteistyötahoille.

Puheluista ei kuitenkaan koskaan veloiteta soittajaa, ellei siitä ole erikseen sovittu ja ellei asiakas ole tätä varten antanut omia laskutustietojaan.

Toimistomme lähettää aina asiakkaalle laskun, jossa on yksilöitynä kaikki asiassa suoritetut toimenpiteet ja niihin käytetty aika, kustannus ja erittely mahdollisista kuluista.

3. YKSITYISASIAKKAAT HINNASTO

Tuntiveloitusperuste lakimiehen suorittamasta työstä on 215,00 euroa (yleinen tuntivelotus) lisättynä arvonlisäverolla 51,60 euroa (alv 24 %), eli yhteensä 266,60 euroa, jos muuta ei ole kirjallisesti sovittu.

Minimiveloitus lakimiehen toimenpiteiltä (esim. sähköposti, puhelu, asiakirjan hankkiminen ja vastaanottaminen) on 10 minuuttia (eli 0,17 tuntia).

Yksityishenkilöiden kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus kattaa monissa tapauksissa oikeudenkäyntikulut omavastuuosuutta lukuun ottamatta.

JuriNet Oy tuottaa yksityisenä palveluntarjoajana maksutonta oikeusapua valtion varoilla oikeusapulain mukaisesti yksityisille henkilöille.

Kauttamme on mahdollista saada ns. maksuton oikeudenkäynti.

Oikeusapupalvelujen hinta on 110,00 euroa tunnilta lisättynä arvonlisäverolla 26,40 euroa (alv 24 %), eli yhteensä 136,40 euroa. Oikeusapupalvelujen hinnasto koskee kaikkia toimeksiantoja, joissa on oikeusapupäätös tai käräjäoikeuden määräys toimistomme lakimiehille (puolustajan määräys ja ROL-avustaja).

4. YRITYSASIAKKAAT HINNASTO

Tuntiveloitusperuste lakimiehen suorittamasta työstä yritysasiakkaille on 250,00 euroa lisättynä arvonlisäverolla  60,00 euroa (alv 24 %), eli 310,00 euroa jos muuta ei ole kirjallisesti sovittu.

Minimiveloitus lakimiehen toimenpiteiltä (esim. sähköposti, puhelu, asiakirjan hankkiminen tai vastaanotto) on 10 minuuttia (eli 0,17 tuntia).

5. JULKISEN SEKTORI HINNASTO

JuriNet Oy on tehnyt kuntien ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa puitesopimuksia ja osallistunut tarjouskilpailuihin yksittäisten toimeksiantojen hoitamisen lisäksi. Puitesopimuksissa on hinnat sovittu kuntien kohdalla tapauskohtaisesti. Hinta määräytyy käytettävän ostopalveluna hankittavan lakimiestyömäärän mukaisesti.

6. TOIMISTOPALVELUT

Assistenttityö 79,00 euroa tunnilta lisättynä arvonlisäverolla (24%) 18,96 euroa, eli yhteensä 97,96 euroa. Selvitystyö, avustava lakimies tai oikeusnotaari 110,00 euroa tunnilta lisättynä arvonlisäverolla (24 %) 26,40 euroa, eli yhteensä 136,40 euroa.

Toimeksiannon avaus/toimistomaksu on 25,00 euroa lisättynä arvonlisäverolla (24 %) 6,00 euroa, eli yhteensä 31,00 euroa. Ei koske oikeusaputoimeksiantoja.

Maksumuistutuksen lähettämisestä veloitamme viivästyskoron lisäksi 10,00 lisättynä arvonlisäverolla (24 %) 2,40 euroa eli yhteensä 12,40 euroa.

Valokopiot (A4) toimeksiantoon liittyvistä asiakirjoista normaalista yksittäisitä kopioista suuremmille määrille, tai toimeksiantoon kuulumattomien asiakirjojen kopiointi 0,49 euroa/sivu (+alv). Värikopiot +30%.

7. POIKKEUKSET HINNOITTELUSTA

Sopimusasiakkaat, JuriNet Oy:n yhteistyökumppanit ja kumppaneiden jäsenet, kuten Suomen Yrittäjien, Sanoma Konsernin ja Suomen Omakotiliiton jäsenet, saavat palkkioista alennuksen, joka on sovittu erikseen. Alennus huomioidaan vain, jos jäsenyydestä ja edusta on ilmoitettu toimistollemme toimeksiannosta sovittaessa.

Esiintymisestä ja avustamisesta suullisessa valmisteluistunnossa tai pääkäsittelyssä tuomioistuimissa veloitamme veloitusperusteen mukaisesti + 30 %.

Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut.

Lakimies voi veloittaa kilometrikorvaukset ja päivärahat verohallituksen verovapaiden kustannusten korvaamisesta annetun ohjeen mukaisesti, ellei toisin sovita.

HUOMAUTUS, VARAUS

Kaikki oikeudet tähän hinnastoon pidätetään. Jäljentäminen on kielletty.

16.11.2018 JURINET OY HELSINKI KONSERNIHALLINTO

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.
  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä