Huoltoriidan follo-sovittelu

Jos vanhemmat eivät eronsa jälkeen pääse lapsen asioista yhteisymmärrykseen, voi kumpi tahansa vanhemmista laittaa huoltoriitaa koskevan asian vireille lapsen kotipaikan käräjäoikeuteen.

Vaihtoehto huoltoriidan pitkälle ja raskaalle oikeudenkäynnille on asiantuntija-avusteinen sovittelu tuomioistuimessa. Asiantuntija-avusteista tuomioistuinsovittelua kutsutaan nimellä follo-sovittelu.

Follo-sovittelussa voidaan käsitellä lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita. Sovittelussa pyritään käsittelemään kaikki lapsen edun kannalta keskeiset seikat ja löytämään lapsen edun mukainen sovinnollinen ratkaisu huoltoriitaan. Sovittelijana toimii lapsiasioihin perehtynyt tuomari ja häntä avustaa asiantuntijana psykologi, lastenvalvoja tai sosiaalityöntekijä. Kunta nimeää asiantuntija-avustajan sovitteluun ja vanhemmille asiantuntijan käyttö on maksutonta.

Käräjäoikeus vahvistaa vanhempien follo-sovittelussa tekemän sopimuksen. Vahvistettu sovinto rinnastuu käräjäoikeuden tuomioon ja on täytäntöönpanokelpoinen.

Lakimiesavustajan rooli follo-sovittelussa

Vanhemmilla voi olla mukanaan sovittelussa lakimiesavustajat. Avustajan rooli on erilainen kuin oikeudenkäynnissä. Sovittelussa avustaja on asiakkaansa apuna ja tukena. Vanhemmat ovat pääosin äänessä, toisin kuin oikeudenkäynnissä. Avustaja ottaa yleensä aktiivisemman roolin esimerkiksi siinä vaiheessa, kun sovinnon ehdoista keskustellaan ja sovitaan.

Vanhempi vastaa itse lakimiesavustajansa palkkiosta. Follo-sovitteluun on mahdollista saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua, jos vanhemmalla ei ole taloudellisen tilanteensa takia mahdollisuutta kustantaa avustajaa itse.

Miksi follo-sovitteluun oikeudenkäynnin sijaan?

Follo-sovittelulla on useita etuja:

  • Sovitteluun pääsee nopeasti. Sovitteluistunto järjestetään kuuden viikon kuluessa siitä, kun sovittelun aloittamisesta on tehty päätös.
  • Sovittelu on huoltoriidan täysimittaista oikeudenkäyntiä nopeampi menettely.
  • Sovittelu on vapaaehtoista eikä sovintoon pääsemiselle ole mitään pakkoa. Sovittelun aloittaminen edellyttää kummankin vanhemman suostumusta ja sovittelun voi lopettaa missä vaiheessa tahansa.
  • Sovittelu on keskustelevaa ja vapaamuotoista eikä sovittelijatuomari päätä asioita vanhempien puolesta. Osapuolet kokevat usein tulevansa paremmin kuulluiksi.
  • Sovittelun tavoitteena on, että vanhemmat löytävät itse ratkaisun lasta koskeviin asioihin. Vanhempien yhdessä keskustelema sovinto on harvoin lapsen edun vastainen. Vanhemmat ovat keskimäärin tyytyväisempiä ja sitoutuneempia saavutettuun sovinnolliseen ratkaisuun, mikä puolestaan on myös lapsen edun mukaista.

Miten sovitteluun pääsee?

Vanhemmat voivat joko yhdessä tai erikseen hakea suoraan follo-sovittelua lapsen asuinpaikan käräjäoikeudelle toimitettavalla vapaamuotoisella hakemuksella. Sovittelun aloittaminen edellyttää kummankin vanhemman hyväksyntää, joten jos hakemuksen on tehnyt toinen vanhempi yksin, tiedustelee käräjäoikeus toiselta vanhemmalta suostumuksen sovitteluun.

Jos vanhempi/vanhemmat eivät hae suoraan follo-sovitteluun vaan asia on laitettu vireille käräjäoikeuteen riita-asiana, tuomioistuin tiedustelee ensin osapuolilta, olisiko heillä halukkuutta ratkaista riita-asia sovintomenettelyssä. Mikäli molemmat osapuolet ovat halukkaita sovitteluun, siirretään riita-asia sovitteluun. Tällöin tuomioistuinkäsittely keskeytetään sovittelun ajaksi ja odotetaan sovittelun lopputulosta.

Jos sovinto syntyy, päättyy tuomioistuinkäsittely siihen. Jos sovinto ei synny, asia palaa oikeudenkäyntimenettelyyn tai asian käsittely päättyy, jos oikeudenkäyntiä ei ole vireillä. On myös mahdollista sopia joitakin asioita follo-sovittelussa ja jättää oikeudenkäyntiin sellaisia asioita, joista ei sopimusta synny. Riidan osapuolet eivät voi kuitenkaan vedota oikeudenkäynnissä siihen, mitä sovittelussa on puhuttu.

On huomioitava, että follo-sovittelu ei sovi kaikenlaisiin huoltoriitoihin, vaan tuomioistuin harkitsee ja tekee päätöksen, sopiiko kyseinen asia sovitteluun.

Meiltä saat asiantuntevan avustajan huoltoriitaan. Avustamme sekä follo-sovitteluissa että oikeudenkäynneissä. Ota yhteyttä!

 

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä