Ilmainen osakassopimus – unohda.

Miksi ilmaisen osakassopimuksen käyttö on huono idea?

Osakassopimus on yrityksen tärkein sopimus. Kyseessä on yrityksen omistajien välinen sopimus, jossa tulee ottaa huomioon muun muassa yrityksen päämäärä, osakkeenomistajien intressit, osakkaiden asemat sekä monet muut yksilölliset asiat, joita internetin ilmaisissa pohjissa ei huomioida. Osakassopimus on verrattavissa jääkiekko tai jalkapallopelin pelisääntöihin. Jääkiekon ja jalkapallon pelaajat tietävät pelisäännöt ja pelaavat niiden mukaisesti. Yhtä lailla osakkeenomistajilla tulee olla yhteiset säännöt eli osakassopimus.

Juristin pöydälle tulee usein tilanteita, joissa yrityksellä ei joko ole osakassopimusta tai osakassopimuksena on käytetty internetin valmista pohjaa ja on jouduttu seuraavanlaisiin ongelmiin:

  1. Äärimmäisen yleinen tilanne on se, että yksi osakkaista menehtyy ja tämän osakkeet siirtyvät kuolinpesälle. Osakassopimuksessa ei ole huomioitu osakkeiden lunastamistilanteita, jolloin yrityksen alkuperäiset osakkaat ja kuolinpesän osakkaat eivät pääse osakkeiden lunastushinnasta yksimieliseen lopputulokseen. Kuolinpesän osakkaista ei päästä eroon eivätkä he osallistu yrityksen liiketoimintaan vaan nauttivat vuosittain maksettavasta osingosta.
  2. Yksi osakkaista on kyllästynyt työskentelyyn ja nostaa jalat pöydälle. Muut osakkaat tekevät tämänkin edestä töitä ja jalat pöydälle nostanut osakas nauttii edelleen osingoista.
  3. Yksi osakkaista on kyllästynyt työskentelemään muiden osakkeenomistajien kanssa ja vie yrityksen liikeidean ja asiakkaat ja perustaa oman yrityksen.
  4. Puhumattakaan niistä tilanteista, jossa yksi osakkaista haluaa lopettaa riitaisessa tilanteessa yhtiössä ja myy osakkeensa tuntemattomalle osapuolelle, jolla ei ole mitään tietoa yrityksen liiketoiminnasta tai yrittäjyydestä ylipäätään.

Monesti ajatellaan, että osakassopimukselle ei ole tarvetta, sillä yritys on perustettu hyvien ystävien kesken. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että monet ystävien kesken perustetut yritykset johtavat siihen, että yrityksessä tulee riitaa ja ystävyyssuhde tulee päätökseen.

Osakassopimuksessa sovitaan yleisimmin muun muassa seuraavista ehdoista, joilla yllä mainitut riitaisat tilanteet ovat vältettävissä:

  • Osakkeiden luovutusehdot
  • Osakkeiden hinta luovutustilanteissa
  • Osakkaiden kilpailu- ja rekrytointikiellot
  • Sopimussakko

Toisaalta osassa yrityksistä halutaan maksimoida varat yrityksen kasvun turvaamiseksi, jolloin sovitaan esimerkiksi osingonmaksun rajoittamisesta ensimmäisinä vuosina.

Osakassopimuksen sisältö ja rakenne riippuvat yhtiön ja osakkaiden tilanteesta ja heidän yksilöllisistä tarpeistaan. Ilmainen osakassopimuspohja on sikäli tarpeeton, ettei siinä vastata niihin konkreettisimpiin asioihin, joista on ensisijaisen tärkeää sopia. Ei ole olemassa yhtä varsinaista mallia, joka sopisi kaikkien yritysten tarpeisiin. Ilmainen osakassopimus antaa toki puitteet laatia omatoimisesti osakassopimus, mutta vältetäänkö sillä riidat tulevaisuudessa – kokemuksemme mukaan EI.

Mikäli kuitenkin päädytte siihen, että käytätte joko internetistä löytämäänne ilmaista osakassopimuspohjaa tai ette laadi osakassopimusta lainkaan, niin paras neuvo on se, että laittakaa rahaa säästöön ja paljon, sillä riidan synnyttyä kulut ovat korkeat.

Vielä ei kuitenkaan ole myöhäistä laatia teille osakassopimusta. Ottakaa yhteyttä ja laaditaan juuri teidän tarpeisiinne parhaiten sopiva osakassopimus. Kun laaditte osakassopimuksen juristin kanssa, käymme kanssanne läpi osakassopimuksen kohta kohdalta, jotta jokainen osapuoli ymmärtää osakassopimuksen sisällön ja merkityksen

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä