Irtisanominen lomautuksen aikana

Koronapandemia on vähentänyt töitä monessa yrityksessä ja tuhansia työntekijöitä on ollut lomautettuina. Osa lomautuksista jatkuu edelleen. Lomautusten pitkittyessä eteen voi tulla tilanne, jossa joko työnantaja tai työntekijä haluaa irtisanoa työsuhteen. Tässä artikkelissa käsitellään työnantajan ja työntekijän irtisanomisoikeutta lomautuksen aikana.

Työnantaja irtisanojana

Työnantajan on noudatettava lomautetun työntekijän irtisanomisessa normaaleja irtisanomismenettelyjä eli irtisanomiselle on oltava lain mukaiset perusteet. Irtisanomisperuste voi olla 1) tuotannollinen ja taloudellinen peruste tai 2) työntekijän henkilöön liittyvä peruste. Irtisanominen edellyttää aina asiallista ja painavaa syytä.

Työnantaja saa irtisanoa lomautetun määräaikaisen työntekijän vain tietyissä poikkeustilanteissa, esimerkiksi silloin, kun osapuolet ovat työsopimuksessa sopineet erikseen irtisanomisoikeudesta.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Työehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmistä ilmoitusajoista.

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän lomautuksen aikana, on työntekijällä oikeus saada irtisanomisajan palkka lomakorvauksineen. Työnantajalla on oikeus vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkka, jos työntekijän lomautusta edelsi yli 14 päivän lomautusilmoitusaika. Edellytys siis on, että noudatettu lomautusilmoitusaika on ollut 15 päivää tai enemmän. Jos työntekijä on lomautettu 14 päivän tai sitä lyhyempää lomautusilmoitusaikaa noudattaen, työnantaja ei saa vähentää irtisanomisajan palkasta mitään. 

Jos työnantaja on irtisanonut työntekijän ja maksaa irtisanomisajan palkkaa, on työntekijä velvollinen palaamaan irtisanomisajaksi työsopimuksen mukaiseen työhönsä, jos sitä on tarjolla. Lomautus keskeytyy tällöin irtisanomisajaksi. Näissä tilanteissa noudatetaan samaa työsopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa kuin normaalistikin eli lomautus ja irtisanomisaika eivät vaikuta toisiinsa. Jos irtisanomisajasta ei ole sovittu työsopimuksessa, määräytyy se lain mukaan.

Työntekijän oikeus irtisanoa työsopimus

Työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimus ilman irtisanomisaikaa milloin vain lomautuksen aikana, jos lomautuksen päättymispäivä ei ole tiedossa tai siihen on yli seitsemän vuorokautta. Tällöin työsuhde päättyy heti eikä oikeutta irtisanomisajan palkkaan ole. Tämä koskee sekä toistaiseksi voimassa olevia että määräaikaisia työsuhteita. Työntekijän ei tarvitse esittää perustetta irtisanoutumiselleen.

Jos työntekijä irtisanoo itsensä viimeisen seitsemän vuorokauden aikana ennen työnalkamispäivää, tulee hänen noudattaa irtisanomisaikaa. Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus ja lomautus on päättymässä seuraavan seitsemän vuorokauden aikana, on työntekijä näissä tapauksissa pääsääntöisesti sidottu määräaikaisen sopimuksen päättymiseen saakka, ellei irtisanomisoikeudesta ole sovittu muuta.

Jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää, on työntekijällä oikeus päättää työsuhde päättymään välittömästi ja saada korvauksena irtisanomisajan palkka ja lomakorvaus. Irtisanomisajan palkka lasketaan normaalin työnantajaa sitovan irtisanomisajan mukaan. Lomautuksen aikana vuosilomaa kertyy ensimmäiseltä 30 työpäivältä. Työnantaja voi tässäkin tapauksessa kuitenkin vähentää korvauksesta 14 päivän palkan, jos työnantaja on noudattanut lomautuksesta ilmoittaessaan yli 14 päivän ilmoitusaikaa.

Koska kyseessä on korvaus, ei työntekijällä ole työntekovelvollisuutta irtisanomisaikana. Jos työntekijä on ollut lomautuksen aikana vuosilomalla, se ei katkaise edellä mainittua 200 päivää

Ota yhteyttä jos tarvitset avustusta työoikeudellisissa tilanteissa, joko työnantajana tai työntekijänä!

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä