Irtisanottu työntekijä: Mitä sinun tulisi tietää oikeudestasi korvauksiin?

Työsopimuslain mukaan sinulla on oikeus saada korvauksena 3-24 kuukauden palkkaa vastaava määrä, jos työsuhteesi päätetään lainvastaisesti. Lisäksi sinulla on oikeus odotusajan palkkaan, jos loppupalkkaasi tai sen osaa ei makseta ajoissa.

Työsopimuslain mukaan työntekijää ei saa irtisanoa ilman asiallista ja painavaa syytä. Työnantajan oikeus irtisanoa työsopimus on erilainen, riippuen siitä johtuuko se työnantajasta vai sinusta.

Jos irtisanominen johtuu työnantajasta (tuotannolliset ja taloudelliset perusteet)

Työnantajasi ei saa irtisanoa sinua tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, jos työ ei ole tosiasiassa vähentynyt

 

Työnantaja ei saa irtisanoa sinua tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, jos työ ei ole vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Irtisanominen on perusteeton esimerkiksi silloin, kun työnantaja on ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet. Tällöin sinulla saattaa olla oikeus korvaukseen.

Jos irtisanominen johtuu sinusta (henkilöön liittyvät perusteet)

Sinua ei lähtökohtaisesti saa irtisanoa tekemäsi laiminlyönnin johdosta ilman varoituksen antamista

 

Kriteerit ovat erilaiset, jos sinut on irtisanottu työn vähenemisen perusteella (tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla) tai, jos sinut on irtisanottu sinun toimintasi vuoksi (henkilöön liittyvillä perusteilla).

Irtisanominen henkilöön liittyvillä perusteilla edellyttää yleensä sitä, että olet jollain tavalla laiminlyönyt velvollisuuksiasi, saanut siitä varoituksen ja tehnyt vastaavan teon uudestaan. Työnantaja voi tietyissä tapauksissa irtisanoa työsuhteen ilman varoitustakin.

Sinulla saattaa olla oikeus korvaukseen, jos et ole laiminlyönyt velvollisuuksiasi tai saanut varoitusta.

Saat odotusajalta palkkaa, jos loppupalkka maksetaan myöhässä

Palkanmaksun myöhästyminen työsuhteen päättyessä antaa sinulle oikeuden vaatia odotusajan palkkaa

 

Jos loppupalkkasi on myöhästynyt, sinulla on oikeus palkkaasi enintään kuudelta odotuspäivältä (odotusajan palkka).

Työnantajan tulee maksaa loppupalkka viimeistään työsuhteen päättymispäivänä. Loppupalkan yhteydessä tulee usein myös maksaa lomakorvausta sinulle kertyneistä pitämättömistä lomapäivistä. Palkanmaksupäivästä voidaan sopia toisin sinun suostumuksellasi.

Huomaa myös, että työnantajan tulee maksaa sinulle palkka irtisanomisajalta, jos työsuhde on irtisanottu eikä purettu.

Oikeus odotusajan palkkaan alkaa kuitenkin vasta huomautuksesta, jos työsuhteesta johtuva saatava ei ole selvä ja riidaton tai jos viivästyminen on johtunut laskuvirheestä tai tällaiseen rinnastettavasta erehdyksestä.

Sinun kannattaa epäselvissä tilanteissa huomauttaa myöhästyneestä palkanmaksusta esimerkiksi sähköpostilla, jotta odotusajan palkka alkaa kertyä.

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä!

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä