Joulun kiireapulaisen palkkaaminen – muistathan nämä asiat

Joulusesongin lähestyessä moni yritys palkkaa kiireapulaisia auttamaan joulun ruuhka-aikoina. Työnantajan velvollisuudet ovat samanlaisia palkattiin sitten lyhytaikaista kiireapulaista tai vakituista työntekijää. Tähän artikkeliin on koottu tärkeitä seikkoja, jotka työantajan on muistettava kiireapulaista palkatessa.

Kiireapulaisen työsopimus

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisena. Se on sekä työnantajan että työntekijän etujen mukaista, sillä kirjallisesta työsopimuksesta voidaan luotettavasti tarkistaa mitä on sovittu. Tärkeitä työsopimukseen kirjattavia kohtia on muun muassa työnteon alkamishetki, työaika, työtehtävän sisältö, työsuhteen kesto ja mahdollisen määräaikaisen työsuhteen perusteet.

Joulun ruuhka-aika on työnantajille hyvä mahdollisuus tarjota työtä nuorille ja opiskelijoille. Nuorta henkilöä palkatessa huomioithan, että alle 15-vuotias henkilö ei saa solmia itse työsopimusta vaan tarvitsee huoltajan suostumuksen.

Työsopimus voidaan solmia kokoaikaiseksi tai osa-aikaiseksi. Kiireapulaista palkatessa työnantajan on hyvä miettiä tarkkaan, minkä verran työtä apulaiselle on tarjolla. Jos solmitaan kokoaikainen työsopimus, tulee työnantajan maksaa palkkaa koko työajalta, vaikka työtä olisikin tarjolla vähemmän.

Jos työhön sovelletaan työehtosopimusta, tulee myös se kirjata työsopimukseen. Työehtosopimuksessa sovittuja alan yleisiä työehtoja ei voi alittaa yksipuolisesti vaan ne ovat vähimmäismääräyksiä, joita on noudatettava. Sesonkityö ei ole peruste maksaa alempaa palkkaa työntekijälle työntekijän nuoren iän tai työsuhteen lyhyyden vuoksi. Työntekijän ammatillinen kokemus ja osaaminen on otettava huomioon myös lyhyissäkin työsuhteissa.

Määräaikainen kausityö päättyy työsopimuksessa sovitun ajan kuluttua ilman irtisanomisaikaa.

Työnantajana huolehdithan, että työterveys, työeläke ja tapaturmavakuutus ovat kunnossa.

Koeaika

Koeajasta on myös mainittava työsopimuksessa, jos sellainen otetaan käyttöön. Koeaika voi olla määräaikaisessa työsuhteessa korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta mutta enintään kuusi kuukautta. Koeajalla työsopimus voidaan purkaa molemminpuolisesti ilman irtisanomisaikaa.

Perehdytys ja palkanmaksu

Riittävä perehdytys on sekä työntekijän että työnantajan etujen mukaista. Perehdytyksessä työntekijä saa tarvittavat tiedot ja taidot, jotta voi suoriutua työtehtävistään. Hyvä perehdytys mahdollistaa työntekijän itsenäisen työskentelyn ja auttaa välttämään turhat virheet. Kiireapulaiset ovat usein nuoria tai opiskelijoita, joille kyseessä voi olla ensimmäinen työpaikka. Tästäkin syystä perehdytys työtehtäviin ja työtapoihin on erityisen tärkeää.

Uuden työntekijän perehdyttäminen on myös lakisääteistä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Palkanmaksun yhteydessä työnantajan on annettava palkkalaskelma, josta selviää, onko palkka mahdollisine lisineen laskettu oikein. Erillisiä korvauksia tai lisiä, kuten sunnuntai-, ylityö- tai lomakorvauksia, ei saa sisällyttää peruspalkkaan vaan ne tulee aina maksaa sen päälle ja eritellä palkkalaskelmassa.

Työtodistus

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työtodistus tulee antaa viipymättä. Työtodistukseen saa sisällyttää arvioita työntekijän työtaidosta ja käytöksestä vain, jos työntekijä itse niin pyytää

Me autamme kaikissa työsuhdeasioissa ja niihin liittyvissä riitatilanteissa. Soita ja jutellaan tilanteestasi 029 009 2590!

 

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä

 

Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä