Juridisia keinoja koronakriisin hallintaan pienyrittäjän näkökulmasta

Yrittäjällä ei tämänhetkisen koronakriisin keskellä ole helppoa eikä lakiuudistusten ja tukitoimien kirjosta ota ihan noin vain selvää. Samaan aikaan tuleekin arvioitavaksi, miten työvoimaa voidaan järjestellä, mistä ja miten saadaan rahoitusta pahimmasta kriisistä selviämiseksi, miten pyrkiä mahdollisuuksien mukaan täyttämään omat sopimusvelvoitteet sekä maksaa kasaantuvat verot yllättävästä kassavajeesta huolimatta. Mahdollisen lainanoton ja avustusten lisäksi on kuitenkin useita muitakin keinoja helpottaa tilannetta.

Yrittäjän työmarkkinatuki

Todennäköisesti pääsiäisviikolla voimaantuleva etuus yrittäjille on mahdollisuus työmarkkinatukeen ajalla 16.3.-30.6.2020. Tuki on hallituksen esityksen mukaan määrältään 724 €/kk ja sen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67 €/kk jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Tukea  voidaan maksaa ilman omavastuuaikaa. Takautuva tuen maksu yrittäjälle edellyttää rekisteröitymistä työnhakijaksi viimeistään 15. huhtikuuta. Lisäksi mahdollisessa sairastapauksessa voit hakea sairaspäivärahaa Kelalta.

Lomautus ja yt-neuvottelut

Tähän mennessä lainsäädännöllä on tehty useita työsuhteisiin liittyviä poikkeuksia, jotka helpottavat hieman työnantajan asemaa. Yksityisellä sektorilla lomautusilmoitusaika on lyhennetty viiteen päivään ennen lomautuksen alkua. Myös lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvottelujen neuvotteluvelvoitteen ilmoitusaika ja kesto on lyhennetty viiteen päivään aiemmasta 14 päivän ja kuuden viikon neuvotteluajasta. Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on mahdollista samoilla edellytyksillä, kuin vakituisten työntekijöiden. Lisäksi koeajalla olevan työntekijän työsuhde voidaan nyt purkaa myös taloudellisella ja tuotannollisella perusteella. Muutokset ovat voimassa 1.4.-30.6.2020.

Työnantajan tulee näistä helpotuksista huolimatta tarkistaa mahdolliset oman työehtosopimuksensa velvoitteet sekä näihin mahdollisesti tehdyt muutokset ja noudattaa ensisijaisesti oman työehtosopimuksen määräyksiä. Mahdolliset irtisanomiset ja lomauttamiset voidaan onneksi joissain tapauksissa välttää töiden uudelleen järjestelyllä ja siirtämällä henkilökuntaa väliaikaisesti toisiin tehtäviin näin sovittaessa.

Verotus

Verohallinto on ilmoittanut helpottavansa tulo- ja arvonlisäveron maksujärjestelyn ehtoja. 25.3.2020 lukien OmaVeron kautta voi maksukyvyn heikennyttyä hakea helpotettua maksujärjestelyä, jolloin kyseisiä veroja ei siirretä ulosottoon eikä verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla. Maksuaika pitenee näissä siten, että ensimmäinen maksuerä voi olla yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä. Lisäksi helpotetun maksujärjestelyn piiriin kuuluvien verojen viivästyskorko alenee lakimuutoksella 7 %:sta 4 %:iin, koskien 1.3.2020 – 31.8.2020 erääntyviä maksujärjestelyn piirissä olevia veroja. Edellytyksenä maksujärjestelylle on, ettei yrityksellä ole veroja ulosotossa ja että yritys on antanut kaikki veroilmoitukset mukaan lukien tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset. Erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisen johdosta, verohallinto myöntää myös lisäaikaa tuloveroilmoitusten antamiselle tai jättää myöhästymismaksun perimättä tulo- ja arvonlisäveron kohdalla näitä joustoja anottaessa. Myös arvonlisäveron palautusten käsittelyä tullaan verohallinnon mukaan tehostamaan.

Sopimukset

Mahdolliset koronatilanteesta johtuvat suorituskyvyttömyydet sopimussuhteissa voivat ylivoimaisesta esteestä, jonka vallitessa sopimusta ei tarvitse täyttää. Asiaa on arvioitava tapauskohtaisesti, eli onko koronaepidemiaa pidettävä sellaisena yllättävänä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana, johon sopimusosapuoli ei ole voinut varautua. Vahingonkorvausvelvollisuutta ei tällöin ole, jos ylivoimaisen esteen kohdannut on toiminut muutoin huolellisesti.

Tällaisissa tilanteissa kannattaa sopimuskumppanin kanssa pyrkiä neuvottelemaan, voidaanko vallitsevasta tilanteesta huolimatta sopimusta noudattaa osittain tai sopia sen irtisanomisesta. Mikäli olet epävarma esimerkiksi sopimuksen sisällöstä tällaisessa tilanteessa, kannattaa varmistaa asia juristilta.

Juristimme ovat tällä hetkellä vahvasti mukana erilaisissa koronaan liittyvissä tapauksissa, joten älä epäröi ottaa yhteyttä ja varmistaa selustaasi. Yhdessä teemme parhaamme varmistaaksemme, että liiketoiminta voi parhaalla tavalla mukautua käsillä olevaan tilanteeseen ja jatkua vahvana epidemian jälkeen.

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä