Kartelli isännöintialalla – vahingonkorvauksen vaatiminen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään 10.2.2021 esittänyt, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksut kuudelle isännöintitoimistolle ja Suomen Isännöintiliitto ry:lle.

Isännöintitoimistot ja Isännöintiliitto sopivat vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.

KVV:n mukaan hinnoista sopiminen kilpailijoiden kesken ja hintasuositusten antaminen ovat erittäin vakavia kilpailunrajoituksia, joiden ainoa tarkoitus on nostaa keinotekoisesti hintoja asiakkaiden vahingoksi.

Toiminta on ollut omiaan vaikuttamaan isännöintialan hintatasoon koko Suomessa, sillä suurin osa kartellissa mukana olleista isännöintiyrityksistä on toiminut valtakunnallisesti. Lisäksi Isännöintiliiton antamilla hintasuosituksilla on pyritty nimenomaisesti nostamaan koko Suomen isännöintitoimialan hintatasoa.

Kartellissa häviäjinä ovat olleet taloyhtiöt ja voittajina isännöintitoimistot.

Mikäli taloyhtiönne on ollut alla mainittujen isännöintitoimistojen asiakkaana vuosien 2014–2017 aikana, on taloyhtiönne mahdollisesti kärsinyt kartellin vuoksi taloudellista vahinkoa maksamalla ylisuuria isännöintipalkkioita:

 • OP Koti Kainuu Oy entinen OP Kiinteistökeskus Kainuu Oy
 • Realia Services Oy ja entinen Realia Isännöinti Oy
 • Realia Group Oy ja Realia Holding Oy
 • Isännöinti Ilkka Saarinen Oy
 • REIM Group Oy Ltd
 • REIM Hämeenlinna Oy
 • Arenna Oy:n entinen Colliers Isännöinti Finland Oy ja Ovenia Isännöinti Oy
 • Colliers International Finland Group Oy entinen Ovenia Group Oy
 • Oulun kiinteistötieto Oy ja Suomen Kiinteistöhallinta Oy, jotka ovat tarjonneet palveluja Kiinteistö-Tahkola -nimisten yritysten kautta

Jos taloyhtiönne on ollut näiden isännöintitoimistojen asiakkaana, ole yhteydessä Jurinetin toimistoon, jotta Jurinet voi esittää vaatimuksen mahdollisen taloudellisen vahingon korvaamisesta myöhemmin myös teidän taloyhtiön puolesta.

Nyt on oikea aika alkaa selvittää sitä, miten paljon kartelli on vaikuttanut hintoihin. Oikeus vahingonkorvaukseen vanhentuu yleensä viiden vuoden kuluttua siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut tietää tai sen olisi pitänyt tietää kilpailuoikeuden rikkomisesta sekä vahingosta ja siitä vastuussa olevasta yrityksestä tai vuoden kuluessa päivästä, jona asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai sen käsittely on muuten päättynyt.

Ota yhteyttä sähköpostilla kartelli@jurinet.fi

Voit myös tilata sähköpostilla maksuttomat toimintaohjeet taloyhtiönne hallitukselle vahingonkorvauksen saamisen varmistamiseksi.

Tarvitsemme seuraavat tiedot:

 • taloyhtiön nimi ja kotipaikka
 • taloyhtiön y-tunnus
 • hallituksen edustaja/puheenjohtaja tai muu yhteyshenkilö ja yhteystiedot
 • isännöintisopimuksesta kopio tai isännöitsijän tiedot sekä sopimuksen voimassaoloaika tai sen päättymisajankohta

Otamme teihin yhteyttä viestinne jälkeen ja pyydämme tarvittaessa lisätietoja.

Toimistomme on aloittanut todisteiden keräämisen aiheutuneen taloudellisen vahingon määrän osoittamiseksi taloyhtiöissä, jotta taloyhtiöt voivat asian myöhemmässä vaiheessa halutessaan esittää vahingonkorvausvaatimusensa.

Lue myös artikkelimme siitä, miten taloyhtiöt voivat varautua vahingonkorvauksen saamiseen.

Lataa tästä linkistä koko Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle.

Takaisin uutisiin

Markus Talvio

Toimitusjohtaja, OTM, osakas
markus.talvio@jurinet.fi
050 2590 | Vaihde 029 0092590

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

 • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä