Keli ja lumitilanne eivät yleensä voi tulla taloyhtiöpäättäjille yllätyksenä – kiinteistöjuristi avaa hallituksen vastuukysymyksiä.

Talvella asunto-osakeyhtiön hallituksen järjestämisvastuuseen sisältyy, että lumen ja jään poistamisesta katolta tai kadulta aina tarvittaessa on selvästi sovittu sopimuksessa esimerkiksi huoltoyhtiön kanssa.

Kunnossapidon laiminlyönti voi käydä kalliiksi taloyhtiössä kirjoitettiin Aamulehdessä. Kirjoittaja on oikeassa siinä, että vahingon sattuessa taloyhtiö voi joutua korvausvastuuseen. Tätä vastuukysymystä on syytä selventää käytännön tasolle. Kun puhutaan vain ”taloyhtiöstä”, se jättää vastuukysymyksen avoimeksi.

Ensiksi selvitän lyhyesti taloyhtiön toimivan hallituksen vastuuta asiassa, koska hallitus se toimielin, joka käytännössä päättää piha-alueiden ja rakennusten kunnossapidosta nyt talvella ja edustaa taloyhtiötä tässä kontekstissa.

Toiseksi on syytä selventää, miten rikos- tai vahingonkorvausvastuu konkreettisesti syntyy ja keneen se tosiasiassa kohdistuu.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIIN on kirjattu niin sanottu johdon yleinen huolellisuusvelvollisuus hallitukselle kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Laissa hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia esimerkiksi kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan järjestämisestä. Tämä on asioiden järjestämisvastuuta ja tarkoittaa, että asiat on huolellisesti järjestettävä kuntoon.

Talvella hallituksen järjestämisvastuuseen sisältyy se, että lumen ja jään poistamisesta katolta tai kadulta aina tarvittaessa on nimenomaisesti ja selvästi sovittu sopimuksessa esimerkiksi huoltoyhtiön kanssa. Vain näin hallitus voi siirtää oman lakiin perustuvan vastuunsa esimerkiksi huoltoyhtiölle. Vastuu voidaan sopimuksiin siirtää myös isännöitsijälle, jos isännöintisopimukseen on kirjattu tehtävänjako ja toimivaltuudet riittävän selvästi.

Jos vahinko sattuu ja sitä ei ole vallitsevissa oloissa pidettävä yllätyksellisenä ja ennalta arvaamattomana siten, että kysymys ei olisi tapaturmasta, konkretisoituu vasta kysymys siitä, kuka on vastuussa vahinkoa kärsineelle.

JOS hallitus ei ole siirtänyt vastuutaan, hallituksen jäsenet voivat henkilökohtaisesti joutua rikos- tai vahingonkorvausvastuuseen erityisesti, jos olosuhteiden poikkeuksellisuudesta aiheutuvat vaaratekijät ovat olleet jo useita päiviä havaittavissa ja todettavissa asianmukaisia toimenpiteitä edellyttäviksi, mutta esimerkiksi lumen tai jään poistamiseksi ei ole ryhdytty toimenpiteisiin. Tällaisessa tilanteessa hallitus on toiminut välinpitämättömästi ja vähintään huolimattomasti.

Hallituksen toimittua huolellisesti ja siirrettyään vastuun sopimuksin, syyllistä etsitään huoltoyhtiöstä tai isännöitsijän suunnasta.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään tahallaan tai huolimattomuudesta on aiheuttanut osakkeenomistajalle tai jollekin muulle henkilölle. Tämä on hallituksen jäsenten ja isännöitsijän osalta henkilökohtaista vahingonkorvausvastuuta. Lisäksi hallituksen kokouksen yksimielinen päätös tarkoittaa hallituksen jäsenten henkilökohtaista yhteisvastuullista vahingonkorvausvelvollisuutta. Jokaisella hallituksen jäsenellä on siis omat rahat kyseessä. Yleensä hallituksen puheenjohtaja on se, kehen syyttävä sormi ensin osoittaa. Joissain tilanteissa kyse on myös rikosvastuuta.

RIKOSLAISSA säädetty kuolemantuottamus rikoksena on laiminlyöntityyppinen rikos, jonka joku on huolimattomuudellaan aiheuttanut. Tästä oli kyse ns. Kuopion tapauksessa, jota käsiteltiin aikanaan korkeimmassa oikeudessa saakka, ja sunnuntain kirjoituksessa. Vastaavia tapauksia on valitettavan paljon.

Pirkanmaalla on juuri nyt paljon lunta ja jäätä rakennusten katoilla ja vierustoilla. Kadut ja pihat ovat lumen peitossa. Kun lämpötila nousee, kasvaa vaara, että jotain sattuu.

Lumitilanne ei siis voi tulla aina taloyhtiöpäättäjille yllätyksellisenä ja ennalta arvaamattomana: Lumi ja jää sulaa ja ne tulee alas katoilta tavalla tai toisella. Jokaisen vastuussa olevan tahon pitää huolehtia siitä, ettei katolta ole tippumassa jäätä tai lunta kenenkään niskaan ja että piha-alue on asianmukaisessa kunnossa.

Markus Talvio

 

 

Linkki alkuperäiseen artikkeliin

Takaisin uutisiin

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä