Koeaika on oikein käytettynä työnantajan turva – Vältä yleisimmät sudenkuopat

Koeajan tarkoituksena on antaa työnantajalle ja työntekijälle aikaa harkita, jos työsopimus vastaa etukäteisodotuksia. Jos teet asiat oikein voit päästä helposti eroon esimerkiksi työyhteisöä myrkyttävästä tai alisuoriutuvasta työntekijästä koeajan aikana.

Mikäli et tee asioita oikein ja teet koeaikapurun, voit joutua maksamaan korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Tämän korvauksen määrä voi työsopimuslain mukaan olla 3–24 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Vältä korvausvelvollisuuden aiheuttavia sudenkuoppia alla olevilla ohjeilla.

Kuinka pitkä koeaika voi olla?

Työsopimuslaki rajoittaa koeajan pituutta. Koeaikapurkua ei voi tehdä enimmäisajan päätyttyä, vaikka sopisit pidemmästä ajasta työntekijän kanssa.

Työsopimuslain mukaan koeajan enimmäispituus on kuusi kuukautta. Määräaikaisessa alle vuoden pituisessa työsopimuksessa koeaika saa kuitenkin korkeintaan olla puolet sopimuksen pituudesta.

ESIMERKKEJÄ:

Neljän kuukauden pituisessa määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa olla kaksi kuukautta.

15 kuukauden pituisessa määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa olla kuusi kuukautta.

Missä muodossa koeajasta kannattaa sopia?

Mikäli purat työntekijän työsuhteen ja koeajan olemassaolosta tulee riitaa, sinun tulee pystyä todistamaan työntekijän hyväksyneen koeaikaehdon. Jollet pysty tekemään tätä häviät oikeudenkäynnin.

Käytännössä koeaikaehdolla ei siis ole merkitystä, jos et pysty todistamaan ehdon hyväksymistä. Tästä johtuen koeaikaehto kannattaa sisällyttää kirjalliseen työsopimukseen tai sopia asiasta muulla myöhemmin todistettavalla tavalla.

Milloin koeaika alkaa?

Pääsääntö on se, että koeajasta voidaan sopia kerran työsuhteen alussa. Koeaika alkaa työn aloittamisesta.

ESIMERKKEJÄ

Jos sovit koeajasta 17.8.2020 ja työntekijän työ alkaa 5.9.2020, koeaika alkaa 5.9.2020.

Jos sovit koeajasta 4.10.2020, mutta työt alkavat jo 16.9.2020, koeaika alkaa 16.9.2020.

Voiko koeajasta sopia uudestaan?

Koeajasta voidaan yleensä sopia vain kerran.

Koeaikaehto voidaan tietyissä tapauksissa sisällyttää uuteen työsopimukseen. Tällaisiin tapauksiin lukeutuu muun muassa tilanteet, joissa työntekijän työtehtävät muuttuvat huomattavasti tai edellisestä työsuhteesta on kulunut pitkä aika. Joissain tapauksissa ensimmäinen työsuhde on ollut niin lyhyt, että työntekijän soveltuvuutta ei ole voitu selvittää työsuhteen aikana. Tällöin on mahdollista sopia uudesta koeajasta.

ESIMERKKEJÄ

Et voi sopia uudesta koeajasta, kun palkkaat heti vuoden määräaikaisen sopimuksen päättymisen jälkeen sihteerin samoihin tehtäviin.

Voit sopia uudesta koeajasta, kun palkkaat entisen sihteerisi viisi vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen sihteerin tehtäviin.

Voit sopia uudesta koeajasta, kun palkkaat nykyisen sihteerisi talousjohtajan tehtävään.

Voit sopia uudesta koeajasta, kun palkkaat takaisin kaksi kuutautta sinulla työskennelleen sihteerin takaisin kahdeksan kuukautta entisen työsopimuksen päättymisestä.

Vuokratyöntekijän vakinaistaminen ja koeaika

Monella alalla on tavallista hankkia työntekijä vuokratyösuhteeseen ja palkata hänet, jos yhteistyö sujuu hyvin. Koeajan pituus on tällöin lyhyempi.

Koeajan enimmäispituudesta vähennetään aika, jonka työntekijä on ollut vuokratyöntekijänäsi, jos palkkaat hänet samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin.

ESIMERKKEJÄ:

Jos palkkaat viisi kuukautta palveluksessasi olleen muurarin jatkamaan samoja tehtäviä voit käyttää yhden kuukauden koeaikaa.

Jos palkkaat 14 kuukautta palveluksessasi olleen puutarhurin toiseen paikkaan puutarhuriksi, et voi käyttää koeaikaa.

Mitä tapahtuu, jos työntekijä ei ole koeaikana töissä vaan esim. sairauslomalla?

Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Koeaikaa ei voida pidentää alle 30 kalenteripäivää kestäneen poissaolon vuoksi.

ESIMERKKEJÄ

Et voi pidentää koeaikaa, kun työntekijä on koeajan aikana ollut perhevapaalla 18 kalenteripäivää.

Voit pidentää koeaikaa kuukaudella, kun työntekijä on koeajan aikana ollut 32 kalenteripäivää sairauslomalla.

Millaisilla perusteilla koeaikapurku voidaan tehdä?

Koeaikapurkua ei saa tehdä syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Hyväksyttäviä syitä ovat muun muassa työntekijän alisuoriutuminen, sopimattomuus työhön, soveltumattomuus työyhteisöön ja luvattomat poissaolot.

Koeaikapurkua ei normaalisti voida tehdä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla (eli esimerkiksi töiden uudelleenjärjestelyn tai työn vähenemisen vuoksi). Tällä hetkellä on kuitenkin voimassa poikkeussäännös, joka antaa oikeuden tehdä koeaikapurku näillä perusteilla. Poikkeussäännös on voimassa 31.12.2020 saakka.

Miten koeaikapurku tehdään?

On olemassa erilaisia koeaikapurkuun johtavia syitä. Lievemmissä tapauksissa, kuten alkuvaiheen alisuoriutumisessa, sinun kannattaa ennen työsuhteen purkamista pyrkiä auttamaan työntekijää korjaamaan tilanne. Monet ongelmat voivat johtua puutteellisista perehdyttämisestä tai virheellisistä ohjeista.

Kaikkia ongelmia ei kuitenkaan saada ratkaistua helposti ja työntekijän laiminlyönti voi olla sen laatuinen, että koeaikapurku kannattaa tehdä ilman toisen mahdollisuuden antamista. Tällöin sinun tulee tehdä seuraavat toimenpiteet:

  1. Älä viivyttele. Koeaikapurku tulee tehdä kohtuullisessa ajassa sen perusteena olevasta laiminlyönnistä.
  2. Järjestä kuulemistilaisuus, jossa varaat työntekijälle mahdollisuuden tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisperusteesta. Työntekijällä on oikeus käyttää avustajaa kuulemistilaisuudessa.
  3. Anna työntekijälle päättämisilmoitus henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa ilmoituksen kirjeitse tai sähköisesti.

Huomaathan, että koeaikapurku pitää toimittaa koeajan aikana. Koeaikapurun osalta kirjeitse tai sähköisesti toimitettu ilmoitus tulee lähettää, ennen kuin koeaika päättyy. Päivänkin myöhästynyt ilmoitus on myöhästynyt ja voi johtaa korvausvelvollisuuteen.

Muista tarkistaa sinua sitova työehtosopimus

Työehtosopimuksissa saattaa olla määräyksiä, jotka rajoittavat koeajan käyttöä tai pituutta. Sinun kannattaa siksi aina tarkistaa työehtosopimuksen määräykset koeajasta ennen työsopimuksen tekemistä.

Onko sinulla kysymyksiä, joihin et saanut vastausta artikkelissa tai tarvitsetko apua koeaikapurkuun liittyvässä erimielisyydessä? Ota yhteyttä!

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä