Korvaus potilasvahingosta

Kaikkeen terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina väistämättä riskejä ja komplikaatioita. Tämän vuoksi kaikkia potilaalle hoidon seurauksena aiheutuneita vahinkoja ja komplikaatioita ei korvata. Korvattavuuden edellytyksenä käytännössä on, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tilanteessa toiminut toisin ja näin toimien aiheutunut henkilövahinko olisi todennäköisesti vältetty.

Yleisimpiä potilasvahinkoja ovat tutkimusten ja hoidon yhteydessä aiheutuneet hoitovahingot. Esimerkiksi leikkauksessa aiheutunut hermovaurio, jota kokenutkaan kirurgi ei olisi todennäköisesti voinut tilanteessa välttää, ei ole korvattava potilasvahinko. Vastaavasti syövän eteneminen, joka olisi todennäköisesti levinnyt asianmukaisesta hoidosta huolimatta, ei ole korvattava potilasvahinko.

Mitä tehdä jos epäilet potilasvahingon tapahtuneen hoidossasi?

Asiaa epäillessä kannattaa tehdä aina potilasvahinkoilmoitus, muuten asia jää tutkimatta ja menetät oikeutesi mahdolliseen korvaukseen. Vahinkoilmoitus on tehtävä 3 vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Määräaika vahinkoilmoituksen tekemiseen ei siis ala automaattisesti hoitohetkestä, esim. puutteellisesti tehdystä leikkauksesta.

Vahinkoilmoitus tehdään joko sähköisesti Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilla tai postitse lähettämällä vahinkoilmoituslomake Potilasvakuutuskeskukseen. Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Potilasvakuutuskeskus tutkii asian ja arvioi onko kyseessä potilasvahinkolain nojalla potilaalle korvattava henkilövahinko vai ei.

Potilas voi vaatia henkilövahingon vuoksi korvausta esimerkiksi tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta, pysyvästä kosmeettisesta haitasta, sairaanhoitokuluista ja muista vahingon vuoksi tarpeellisista kuluista sekä ansionmenetyksestä.

Oletko tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen?

Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen kannattaa hakea aina muutosta, mikäli olet tyytymätön päätökseen. Potilas voi saattaa asiansa potilasvahinkolautakuntaan, joka itsenäisenä ja riippumattomana lautakuntana antaa asiassa ratkaisusuosituksen.

Ota yhteyttä jos epäilet, että sinulle on aiheutunut korvattava potilasvahinko tai jos olet tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen. Autan mielelläni asiassa! Minut tavoittaa numerosta 040 758 9111 tai lähetä viesti osoitteeseen jatta.kalliokoski@jurinet.fi.

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus kattaa suurimman osan asianajokuluista vietäessä asia potilasvahinkolautakuntaan, asiakkaan maksettavaksi jää ainoastaan oikeusturvan omavastuuosuus.

Takaisin uutisiin

Jatta Kalliokoski

Lakimies, OTM
jatta.kalliokoski@jurinet.fi
040 758 9111

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.
  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä