Korvaus potilasvahingosta

Mikä on potilasvahinko?

Potilasvahingolla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutunutta henkilövahinkoa.

Eniten potilasvahinkoja sattuu ortopedisissa toimenpiteissä. Tyypillinen leikkauksesta johtuva potilasvahinko on hermovaurio. Muita tavallisia potilasvahinkoja on muun muassa hoidon laiminlyönnistä, diagnoosiviiveestä ja infektiovahingosta aiheutunut henkilövahinko.

Tällöin kyseessä saattaa olla korvattava potilasvahinko.

Milloin kyseessä on korvattava potilasvahinko?

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina väistämättä riskejä ja komplikaatioita, minkä vuoksi toivottua lopputulosta ei aina yrityksestä huolimatta saavuteta. Hoidon seurauksena potilaan tilanne voi olla jopa lähtötilannetta huonompi. Tällainen voi aiheutua esimerkiksi epäonnistuneen leikkauksen ja tätä seuranneen infektion seurauksena.

Potilasvahinkojen korvattavuus edellyttää, että vahinko täyttää laissa säädetyt edellytykset. Siten kaikki potilaalle hoidon seurauksena aiheutuneet vahingot eivät ole korvattavia potilasvahinkoja. Yksinään se seikka, että hoidossa ei saavutettu toivottua lopputulosta tai sairauden diagnoosi viivästyi, ei vielä tarkoita, että kyseessä olisi korvaukseen oikeuttava potilasvahinko.

Korvattavuuden edellytyksenä on, että potilaalle on Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutunut henkilövahinko. Korvausta suoritetaan henkilövahingosta, jos on todennäköistä, että se on aiheutunut tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä taikka sellaisen laiminlyönnistä. Lisäksi edellytetään, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö oli tilanteessa toiminut toisin ja näin toimien aiheutunut henkilövahinko olisi todennäköisesti vältetty.

Laissa on määritelty seitsemän korvausperustetta eli vahinkotyyppiä. Potilaalle aiheutunut henkilövahinko voi tulla korvattavaksi, jos jokin laissa mainituista korvausperusteista täyttyy:

 1. Hoitovahinko
 2. Infektiovahinko
 3. Tapaturmavahinko
 4. Laitevahinko
 5. Huoneiston tai -laitteiston vahinko
 6. Lääkkeen toimittamisvahinko
 7. Kohtuuton vahinko

Mitä potilaalle korvataan?

Potilaalle korvataan potilasvahingon aiheuttama henkilövahinko sekä muut ylimääräiset tarpeelliset kustannukset ja menetykset. Henkilövahinkona pidetään potilaalle aiheutunutta ruumiinvammaa, sairautta tai potilaan menehtymistä. Myös potilaan fyysisen tai psyykkisen terveydentilan ohimenevä tai pysyvä heikentyminen on lain tarkoittama henkilövahinko.

Henkilövahingon seurauksena potilaalle korvataan:

 • kipu, särky sekä muu tilapäinen haitta
 • pysyvä toiminnallinen haitta
 • pysyvä kosmeettinen haitta
 • ansionmenetys
 • tarpeelliset sairaanhoitokustannukset (myös lääkekulut ja fysikaalinen hoito ja kuntoutus)
 • muut vahingon vuoksi tarpeelliset kulut (esim. apuvälineet, vaatelisä, kohonneet kodinhoitokulut)
 • korvaus elatuksen menettämisestä
 • hautauskulut

Korvausta ei kuitenkaan suoriteta vähäisestä vahingosta. Kuluja ja menetyksiä, jotka olisivat aiheutuneet ilman vahinkoakin, ei korvata. Siten korvauksia ei makseta alun perin tutkittavana tai hoidettavana olleen sairauden tai vamman eli ns. perussairauden hoitokuluista.

Mitä tehdä jos epäilet potilasvahingon tapahtuneen hoidossasi?

Asiaa epäillessä kannattaa tehdä aina potilasvahinkoilmoitus, muuten asia jää tutkimatta ja menetät oikeutesi mahdolliseen korvaukseen. Vahinkoilmoitus on tehtävä Potilasvakuutuskeskukseen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Vahinkoilmoituksen jälkeen Potilasvakuutuskeskus selvittää asian ja päättää, onko kyseessä lain mukaan korvattava potilasvahinko.

Oletko tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen?

Suurin osa potilasvahinkoilmoituksen tehneistä saa hylkäävän päätöksen, sillä viime vuosina korvattavaksi potilasvahingoiksi on myönnetty vain noin kolmannes potilasvahinkoilmoituksista.

Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen kannattaa hakea aina muutosta, mikäli olet tyytymätön päätökseen. Potilas voi saattaa asiansa potilasvahinkolautakuntaan, joka itsenäisenä ja riippumattomana lautakuntana antaa asiassa ratkaisusuosituksen. Lakimiehen puoleen kääntyminen on suositeltavaa, jotta asian kannalta olennaiset oikeudelliset sekä lääketieteelliset seikat ja perusteet tulevat lautakunnan tietoon.

Ota yhteyttä jos epäilet, että sinulle on aiheutunut korvattava potilasvahinko tai jos olet tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen. Autan mielelläni asiassa! Minut tavoittaa numerosta 040 758 9111 tai lähetä viesti osoitteeseen jatta.kalliokoski@jurinet.fi.

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus kattaa suurimman osan asianajokuluista vietäessä asia potilasvahinkolautakuntaan.

Takaisin uutisiin

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.
 • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä