Kuka vastaa vuokra-asunnossa sattuneista vahingoista?

Vuokranantajan ja vuokralaisen välille syntyy toisinaan riitaa, kun aletaan selvittää kuka maksaa vuokra-asuntoon syntyneiden jälkien korjaamisen. Kuka on velvollinen korjaamaan vaurioituneen parketin, sohvan aiheuttaman tummentuman seinällä tai koiranpennun järsimät lattialistat?

Asuntojen vuokraamista säätelevä laki asuinhuoneiston vuokrauksesta ei anna tyhjentäviä vastauksia. Tilanteet tulee aina arvioida tapauskohtaisesti.

Tavanomainen kuluminen

Lain mukaan vuokranantaja vastaa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu asunnon käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen.

Tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan ajan myötä tapahtuvaa normaalia kulumista ja asumisesta jääviä jälkiä, esimerkiksi pintojen kuten lattioiden ikääntymistä. Vuokranantaja ei voi edellyttää, että asunto olisi täysin samassa kunnossa kuin mitä se oli vuokrasuhteen alussa.

Tavanomaiseen kulumiseen lasketaan myös esimerkiksi kohtuullinen määrä tauluista, peileistä ja seinähyllyistä aiheutuneita kiinnitysjälkiä. Sen sijaan suuret reiät tai kolot seinäpinnoissa eivät ole tavanomaista kulumista. Tavanomaiseksi kulumiseksi lasketaan myös huonekalujen aiheuttamat tummentumat ja varjostumat lattioilla ja seinillä. Kodinkoneiden ja laitteiden ikääntymisestä johtuvat viat ovat tavallista kulumista, jos koneita on käytetty oikein.

Tavanomaisena kulumisena ei voida pitää jälkiä, jotka ovat aiheutuneet asunnon kunnossapidon laiminlyönnistä.

Tavanomaista kulumista arvioitaessa tulee ottaa huomioon asumisen kesto, perhekoko, asunnon ikä sekä asunnossa käytetyt materiaalit ja tehdyt remontit ennen vuokrausta ja vuokrauksen aikana. Vuokranantajan on hyväksyttävä enemmän elämisen jälkiä, jos asunnossa on asunut kymmenen vuotta lapsiperhe kuin jos asunnossa olisi asunut vuoden ajan yksi henkilö.

Vuokralaisen huolimattomuus

Vuokralainen on lain mukaan velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen aiheuttaa tahallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan. Eli vahingon ei tarvitse olla tahallinen vaan riittää, että vuokralainen on ollut huolimaton.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan myös vieraidensa tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttamat vahingot.

Jos vuokralainen on esimerkiksi puhdistanut asunnon parkettilattiaa väärällä puhdistusaineella ja parketti on sen takia vaurioitunut, katsotaan että vuokralainen on ollut huolimaton ja on siten korvausvelvollinen. Tavanomaiseksi kulumiseksi katsotaan huonekalujen aiheuttamat painaumat ja värijäljet lattiassa. Tavanomaista kulumista puolestaan eivät ole naarmut lattiassa, jotka ovat syntyneet huonekalujen siirtämisestä vetämällä pitkin lattiaa vaan tämä katsotaan vuokralaisen huolimattomuudeksi.

Vuokralainen voi hoitaa korjaukset itse tai vuokranantaja voi pidättää vuokravakuudesta sovitun suuruisen summan kattamaan korjauksen kustannukset.

Lemmikkien aiheuttamat jäljet

Lemmikkien pitämisestä asunnossa on aina hyvä sopia vuokrasopimusta tehtäessä.

Pääsääntöisesti vuokralainen vastaa lemmikkinsä aiheuttamista vahingoista. Tavanomaisena kulumisena ei voida pitää lemmikkien aiheuttamia purema- tai kynnenjälkiä pinnoilla tai eritteiden aiheuttamia jälkiä, haju- tai muita haittoja. Esimerkiksi koiranpennun järsimien jalkalistojen korjaamisen maksaa vuokralainen.

Mikäli on sovittu, ettei asunnossa saa pitää lemmikkejä, ei pieniäkään lemmikkien aiheuttamia jälkiä voida luonnollisestikaan pitää tavanomaisena kulumisena.

Vuokralaisen ilmoitusvelvollisuus

Laki edellyttää, että vuokralainen ilmoittaa viipymättä vuokranantajalle, jos asunto vahingoittuu tavalla, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Jos vuokralainen laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, hän vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Esimerkiksi vuotavat putket ovat hyvä esimerkki siitä, että vahinko suurenee, jos vuokralainen ei ilmoita vahingosta heti eikä korjaustoimenpiteitä voida aloittaa. Vuokralainen voi joutua tässä tapauksessa vastuuseen.

Alku ja loppukatselmus

On suositeltavaa tehdä aina huolellinen alku- ja loppukatselmus. Se hyödyttää vuokrasuhteen molempia osapuolia. Vuokrasuhteen alussa kannattaa tarkistaa huolellisesti asunnon pinnat, kodinkoneet ja mahdolliset huonekalut sekä kirjata ylös niiden puutteet ja viat. Asunto kannattaa myös valokuvata huolellisesti ja liittää kuvat alkukatselmukseen.

Vuokrasuhteen päätyttyä vuokranantaja tekee loppukatselmuksen. Jos alkukatselmus on tehty huolellisesti, selviää loppukatselmuksen perusteella helposti vuokrasuhteen aikana aiheutuneet vauriot ja niiden taso. Tässä asiassa näyttötaakka on vuokranantajalla.

Usein on helppo erottaa mikä voidaan katsoa tavanomaiseksi kulumiseksi ja mitkä vahingot ovat asunnon tahallista tai huolimatonta vahingoittamista. Rajatapauksia kuitenkin löytyy ja vuokralaisen ja vuokranantajan välillä voi syntyä riitaa mm. siitä, mikä on tavanomaista kulumista ja mikä ei. Vaikeissa tilanteissa ratkaisu löytyy asiantuntijan avustuksella.

Ota yhteyttä, jos sinulla on riitaa vuokrasuhteeseen liittyen tai tarvitset apua esimerkiksi vuokrasopimuksen laatimisessa! Asiakkaitamme ovat sekä vuokranantajat että vuokralaiset.

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä