Kumpi puolisoista jää avioerossa asumaan yhteiseen kotiin?

Avioerotilanteessa välien huonontuessa puolisot joutuvat usein pohtimaan kumpi jää asumaan yhteiseen kotiin ja kumpi muuttaa pois.

Ihannetilanteessa puolisot keskustelevat asiasta ja sopivat keskenään kumpi jää asumaan asuntoon. Samalla voidaan sopia mahdollisista asumiseen liittyvistä korvauksista.

Jos kumpikaan puolisoista ei suostu muuttamaan pois

Mikäli puolisot eivät pääse sovintoon siitä, kumpi jää asumaan asuntoon, voi asian saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tällöin toinen tai molemmat puolisot voivat yhdessä tehdä käräjäoikeuteen hakemuksen yhteiselämän lopettamisesta. Hakemuksen voi tehdä jo avioliiton aikana, avioerohakemuksen yhteydessä liitännäisvaatimuksena tai vielä sen jälkeenkin, kun avioero on tullut jo lainvoimaiseksi.

Yhteiselämän lopettaminen

Hakemuksen perusteella tuomioistuin ratkaisee, kumpi puolisoista saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Asia ratkaistaan sen mukaan, kumpi puolisoista on enemmän asunnon tarpeessa.  Asiassa huomioidaan muun muassa puolisoiden taloudellinen tilanne ja mahdollisuudet uuden asunnon hankintaan. Ensisijaisesti asunnon tarpeeseen vaikuttaa kuitenkin lasten huolto ja asuminen. Näin ollen sen puolison, jonka luona lapset tulevat jatkossa asumaan, katsotaan pääsääntöisesti olevan enemmän asunnon tarpeessa. Samalla tuomioistuin voi velvoittaa toisen puolison muuttamaan asunnosta pois.

Merkitystä ei ole sillä, omistavatko puolisot yhdessä asunnon vai onko asunto yksin toisen puolison omistama. Siten myös puoliso, joka omistaa yksin perheen yhteisenä kotina käytetyn asunnon, voi joutua muuttamaan pois omistamastaan asunnosta, jos toinen puolisoista on enemmän asunnon tarpeessa.

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä