Lähestymiskielto

Lähestymiskielto tarkoittaa, että henkesi, terveytesi, vapautesi tai rauhasi suojaamiseksi voidaan jotakin toista henkilöä kieltää ottamasta sinuun yhteyttä tai lähestymästä sinua millään tavalla. Lähestymiskieltoa voi hakea kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai häiritsemäksi.

Lähestymiskiellon laajuus vaihtelee tilanteen mukaan. Lähestymiskielto voidaan määrätä perusmuotoisena, laajennettuna tai perheen sisäisenä lähestymiskieltona.

Perusmuotoinen lähestymiskielto: lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muutenkaan ottaa häneen yhteyttä tai yrittää sitä. Suojattavaa henkilöä ei saa myöskään seurata tai tarkkailla.

Laajennettu lähestymiskielto: kielto koskee myös oleskelua tietyllä alueella, esimerkiksi suojattavan henkilön vakituisen asunnon, loma-asunnon, työpaikan tai muun oikeuden ratkaisussa erikseen määrätyn paikan läheisyydessä.

Perheen sisäinen lähestymiskielto: lähestymiskieltoon määrätyn henkilön on poistuttava yhteisestä asunnosta eikä hän saa palata sinne, riippumatta asunnon vuokra- tai omistussuhteista. Hän ei myöskään saa tavata eikä muutoin ottaa yhteyttä henkilöön, jota kiellolla suojataan. Kiellettyä on myös suojattavan henkilön seuraaminen ja tarkkailu. Myös perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä laajennettuna koskemaan oleskelua tietyssä paikassa tai tietyllä alueella, esimerkiksi yhteisen asunnon läheisyydessä.

Lähestymiskielto on voimassa enintään vuoden. Lähestymiskielto voidaan uudistaa tarvittaessa hakemalla kiellon jatkamista käräjäoikeudelta, jolloin se voidaan määrätä enintään kahdeksi vuodeksi. Perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi ja se voidaan uudistaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Voimassaolo harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Mikäli lähestymiskieltoon määrätty henkilö rikkoo lähestymiskieltoa, hänet määrätään sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Mikäli suojattu henkilö havaitsee lähestymiskieltoon määrätyn henkilön rikkovan lähestymiskieltoa, on syytä ottaa välittömästi yhteyttä poliisiin.

Miten lähestymiskieltoa haetaan?

Lähestymiskieltoa haetaan käräjäoikeudelta hakemuksella. On tärkeää tehdä hakemus huolellisesti.

Kaikki asiaan liittyvät tapahtumat on tärkeää kirjata välittömästi muistiin (ajankohdat ja sisällöt) ja kerätä hakemuksen tueksi kaikki mahdolliset todisteet. Hyviä kirjallisia todisteita ovat mm. lääkärintodistukset, sosiaaliviranomaisen tai turvakodin kirjaukset, kirjeet, sähköpostit, tekstiviestit sekä puheluiden lukumäärät, ajankohdat ja sisällöt.

Lähestymiskieltohakemus käsitellään käräjäoikeudessa kiireellisenä. Asiassa arvioidaan olosuhteita, hakijan omaa uhkakokemusta, mahdollisten todistajien kertomuksia, jo tapahtuneen häirinnän laatua ja toistuvuutta sekä todennäköisyyttä, että henkilö, jota vastaan lähestymiskieltoa haetaan, jatkaa häirintää tai tekee rikoksen, joka kohdistuu lähestymiskieltoa hakevaan henkilöön. Väkivallanteko ei ole edellytys kiellolle, mutta sitä voidaan pitää painavana perusteena.

Lähestymiskielto tulee heti voimaan, kun se on määrätty. Jos lähestymiskielto osoittautuu myöhemmin tarpeettomaksi, asianosaiset eivät voi keskenään sopia sen päättymisestä vaan lähestymiskiellon kumoamista tulee pyytää käräjäoikeudelta.

On myös mahdollista hakea väliaikaista lähestymiskieltoa, jos kiellon tarve on välitön. Se astuu voimaan välittömästi ja asia käsitellään perusteellisemmin käräjäoikeudessa lähipäivinä. Väliaikaisen lähestymiskiellon määräämistä voi pyytää poliisilta, syyttäjältä tai käräjäoikeudelta.

Me autamme kaikissa lähestymiskieltoa koskevissa asioissa. Viimeistään käräjäoikeuden istunnossa on hyvä käyttää ammattitaitoista avustajaa. Lähestymiskieltoasian hoitamiseen voi saada myös oikeusapua, johon vaikuttavat tulosi ja varallisuutesi. Ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä