Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen

Liikehuoneiston vuokrasopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Vuokrasopimuksen kohteena voi olla rakennus tai sen osa, jota käytetään muuhun kuin asumistarkoitukseen.

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sovittuna ajankohtana ja irtisanominen voi tulla kyseeseen vain muutamassa poikkeustapauksessa. Tässä artikkelissa käsitellään toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomista.

Irtisanomisaika

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta sääntelee vuokrasopimusten irtisanomista. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen jommankumman osapuolen irtisanomisilmoituksesta. Irtisanomisaika on kolme kuukautta vuokranantajan irtisanoessa ja yksi kuukausi vuokralaisen irtisanoessa, ellei irtisanomisajasta ole sovittu toisin. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanomisesta on ilmoitettu, jollei toisin sovita tai laista muuta johdu.

Irtisanomisilmoitus

Irtisanomisilmoitus on aina tehtävä kirjallisesti ja ilmoitus on toimitettava toiselle sopimusosapuolelle todistettavasti. Tämä koskee sekä vuokranantajaa että vuokralaista. Todisteena tiedoksiannosta on esim. toisen sopimusosapuolen kuittaus irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta tai saantitodistuskirje. Kirjattu kirje ei riitä osoitukseksi irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Jos vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, tulee tämän mainita irtisanomisilmoituksessa vuokrasopimuksen päättymisajankohta sekä irtisanomisen peruste. Jos laissa määrättyjä edellytyksiä ei noudateta, on irtisanominen tehoton. Irtisanomisaika alkaa kulumaan vasta kun irtisanomisilmoitus on tehty oikein.

Vuokralaisen ei tarvitse ilmoittaa irtisanomisen perustetta irtisanomisilmoituksessaan.

Vuokralaisen irtisanomissuoja

Laissa liikehuoneiston vuokrauksesta on säädetty kaksi tilannetta, joissa vuokranantajan suorittama irtisanominen voidaan vuokralaisen vaatimuksesta julistaa tuomioistuimessa tehottomaksi. Ensimmäinen tilanne on:

  • jos irtisanomisen syynä on vuokran tai vuokran määräytymistä koskevan ehdon tarkistaminen ja pyydettyä vuokraa tai vuokran määräytymistä koskeva ehto on kohtuuton.

Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus, jos vuokranantaja haluaa korottaa vuokraa mutta vuokralainen ei sitä hyväksy. Vuokrankorotuksen tulee kuitenkin tässä tilanteessa vastata normaalia vuokratasoa eikä se saa olla kohtuuton. Jos tuomioistuin katsoo, että vuokrankorotus on kohtuuton, julistetaan irtisanominen tehottomaksi ja vuokrasuhde jatkuu kuten ennen, ellei tuomioistuin päätä toisin.

Toinen tilanne on:

  • jos irtisanominen on vuokralaisen olosuhteet huomioon ottaen muutoin kohtuuton eikä irtisanomiseen ole hyväksyttävää syytä.

Tuomioistuin voi tämän toisen säännöksen perusteella tarkastella jokaiseen vuokrasuhteeseen liittyviä yksilöllisiä olosuhteita ja piirteitä.

Vaatimus irtisanomisen julistamisesta tehottomaksi on laitettava vireille vuokrasuhteen kestäessä ja viimeistään kuukauden kuluttua irtisanomisen tiedoksisaannista. Oikeudenkäynnin aikana vuokrasuhde jatkuu entisin ehdoin.

Jos vuokrasuhteen katsotaan päättyneen hyvän tavan vastaisella perusteella, voi tuomioistuin määrätä vuokranantajan maksamaan vuokralaiselle vahingonkorvausta.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomistilanteessa. Avustamme myös kaikissa jo syntyneissä riitatilanteissa.

 

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä