Liukastuin taloyhtiön pihalla – kuka korvaa?

Taloyhtiö on pääsääntöisesti korvausvastuussa, jos joku liukastuu ja vammautuu taloyhtiön alueella. Korvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta eli liukastumisen tapauksessa sitä, että kunnossapidosta vastuussa oleva taho ei ole suorittanut huolellisesti liukkaudentorjuntaa.

Huoltosopimus huoltoyhtiön kanssa ei vapauta taloyhtiötä korvausvastuusta. Huoltoyhtiö voi joutua korvaamaan taloyhtiölle sen maksamat liukastumisesta aiheutuneet korvaukset, jos huoltoyhtiö on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Mikäli huoltoyhtiö pystyy osoittamaan, että se on suorittanut huoltosopimuksen mukaiset huoltotoimet huolellisesti, ei huoltoyhtiö ole korvausvastuussa.

Aikaisemmassa oikeuskäytännössä liukastumisvahingoissa on vahvistettu ns. korostettu huolellisuusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön omistajan on näytettävä toimineensa huolellisesti, kun normaalisti vahingonkorvausasioissa vahingon kärsijällä on velvollisuus näyttää vahinko ja sen aiheuttaja. Liukastumisvahingoissa liukastuneen henkilön ei tarvitse osoittaa jalkakäytävän liukkautta. Riittää kun osoittaa liukastuneensa kyseisessä paikassa.

Usein pienissä taloyhtiöissä kunnossapito hoidetaan talkoovoimin eli taloyhtiön asukkaat hoitavat itse liukkaudentorjunnan. Tässä tapauksessa taloyhtiö on vastuussa ulkopuoliselle sattuneesta vahingosta. Jos taloyhtiössä on sovittu osakkaiden kesken kunnossapitovuorot, toisen osakkaan kunnossapitovuorolla liukastunut ja vammautunut osakas saa korvausta taloyhtiöltä. Jos taloyhtiössä ei ole jaettu kunnossapitovuoroja, on siinä tilanteessa kaikki tämän järjestelyn hyväksyneet osakkaat kaiken aikaa vastuussa kunnossapidosta. Jos osakas liukastuu ja vammautuu, voidaan sen katsoa johtuneen hänen omasta huolimattomuudestaan eikä taloyhtiö ole korvausvastuussa.

Mikäli kunnossapidosta vastuussa oleva taho pystyy kirjallisella selvityksellä, esim. hiekoituspäiväkirjalla, osoittamaan että on suorittanut liukkaudentorjunnan huolellisesti, jää vahinko korvaamatta. Tästä syystä huoltoyhtiön hoitamasta tai talkoovoimilla hoidetusta liukkaudentorjunnasta on hyvä kirjallisesti dokumentoida tehdyt huoltotoimet, esim. päiväkirjamerkinnöillä. Liukastuneen henkilön puolestaan kannattaa pitää huolta, että kaikki tapahtumat ovat kirjattu esim. lääkärinlausuntoon, sairauskertomukseen ja vahinkoilmoitukseen yksityiskohtaisesti ja johdonmukaisesti. Näin vältytään myöhemmiltä näyttövaikeuksilta.

Mahdollista korvausvastuusta vapautumista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Taloyhtiöille muistettavaa:

  • Laatikaa huoltoyhtiön kanssa kirjallinen, riittävän täsmällinen huoltosopimus. Vahingon sattuessa taloyhtiön on pystyttävä osoittamaan, että liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti.
  • Asukkaiden on hyvä seurata, miten huolto käytännössä toteutuu. Jos huoltotoimet ovat puutteellisia, on syytä olla yhteydessä isännöitsijään tai suoraan huoltoyhtiöön.
  • Tarkistakaa, että taloyhtiöllä on kiinteistövakuutus, johon kuuluu tapaturmat kattava vastuuvakuutus.
  • Suomen vaihtelevassa ilmastossa on mahdotonta pitää kaikkia taloyhtiön kulkuväyliä ympäri vuoden sellaisessa kunnossa, ettei kukaan koskaan voisi niillä liukastua. Tärkeintä on pyrkiä minimoimaan liukastumisen riskit ja pitämään huolta, että liukkaudentorjunta hoidetaan huolellisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla ja tarpeen tullen huoltotoimien asianmukaisuus on pystyttävä osoittamaan.

Ota yhteyttä jos tarvitset avustusta vahingonkorvausasiassa

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä