Milloin ja miten vuokralaisen voi häätää?

Purkuperuste

Vuokrasuhteen purkamiseen ja häätöön täytyy olla aina vahvat lain mukaiset perusteet. Vuokralaisen häätöä voi hakea vuokrasuhteen päättämistilanteissa, jos vuokralainen ei hoida velvollisuuksiaan tai ei suostu muuttamaan pois asunnosta sovittuna ajankohtana. Häätöön tarvitaan siis vuokralaisen sopimusrikkomus.

Lain mukaan vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen

1) jos vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun;

2) jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin lain säännöksiä;

3) jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty;

4) jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää;

5) jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti; tai

6) jos vuokralainen huoneistossa rikkoo sitä, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Vuokranantajan tulisi toimittaa vuokralaiselle kirjallinen varoitus, jossa ilmoitetaan mahdollisesta vuokrasopimuksen purkamisesta ja syyt varoituksen antamiselle. Vuokranantajan tulee antaa vuokralaiselle kohtuullinen aika täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Mikäli vuokralainen ei varoituksesta huolimatta täytä velvoitteitaan ja on olemassa lainmukainen purkuperuste, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus. Mikäli vuokralainen ei sopimuksen päättymisestä huolimatta muuta pois asunnosta, voi vuokranantaja hakea häätöä.

Miten häätöä haetaan?

Häätöön tarvitaan aina käräjäoikeuden antama häätötuomio eli vuokranantaja ei voi itse häätää vuokralaista asunnosta. Vuokralaista suojaa perustuslakiin kirjattu kotirauha siihen asti, kun hänellä on huoneisto hallinnassaan.

Häätötuomio haetaan kirjallisella hakemuksella käräjäoikeudesta. Vuokranantaja voi laatia hakemuksen itse tai asiamiehen avustuksella.

Miten häätö toimitetaan?

Häädön täytäntöönpanon hoitaa aina ulosottoviranomainen. Vuokranantajan tulee toimittaa käräjäoikeuden antama häätötuomio ulosottoon. Ulosotto lähettää vuokralaiselle muuttokehotuksen. Muuttokehotuksessa ilmoitetaan muuttopäivä, johon mennessä häädettävää kehotetaan muuttamaan asunnosta pois. Yleensä aikaa muuttamiseen annetaan kaksi-kolme viikkoa.

Jos häädettävä ei itse muuta pois asunnosta, toimittaa ulosotto häädön välittömästi kehotuksessa ilmoitetun muuttopäivän jälkeen. Häädössä asunnosta poistetaan häädettävä ja kaikki hänen omaisuutensa (huonekalut ja tavarat). Häätö toimitetaan, vaikka häädettävä vuokralainen ei olisi itse paikalla häädön aikana.

Kokonaisuudessaan häätöprosessi käräjäoikeuden ja ulosoton avulla kestää tyypillisesti kahdesta kuuteen kuukauteen. Vuokralaisella on vielä prosessin aikana mahdollisuus estää häätö hoitamalla velvollisuutensa.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua vuokrasopimuksen irtisanomis-, purku- tai häätötilanteessa. Avustamme myös kaikissa jo syntyneissä riitatilanteissa.

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä