Osakeyhtiölaki muuttuu – Lue miten muutos vaikuttaa etä- ja hybridikokouksiin

Tietoliikenneyhteyksien ja erilaisten etäkokous-sovellusten kehittyminen on ottanut roiman loikan eteenpäin. Koronan vaikutuksesta myös ihmisten valmiudet tällaisten palveluiden ja sovellusten käyttämiseen ovat kasvaneet. Oikeusministeriössä on valmisteltu osakeyhtiölain muutosta, joka liittyy etäkokoustamiseen.

Oikeusministeriön mukaan osakeyhtiölain muuttamisen tavoitteena on helpottaa osakeyhtiöiden yhtiökokousten kokouksiin etäosallistumista ja sallia verkkokokousten järjestäminen siten, että yhteisöissä voidaan hyödyntää uuden kokoustekniikan mahdollisuudet. Lisäksi tarkoituksena on helpottaa ja lisätä osakkaiden ja jäsenten osallistumismahdollisuuksia, ottaen huomioon osakkaiden ja jäsenten odotukset ja erilaiset valmiudet käyttää uusia osallistumiskeinoja.

Lisäksi tavoitteena on selvittää uudesta päätöksentekomenettelystä mahdollisesti aiheutuva muun lainsäädännön, kuten kaupparekisteri- ja arvopaperilainsäädännön, muutostarve.

Kokouksen järjestäminen pelkästään verkossa tarjoaa jo nyt usein kustannustehokkaimman vaihtoehdon perinteiselle kokoukselle päätöksenteon järjestämiseksi sekä osakkaiden ja jäsenten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi. Toisaalta kaikilla osakkailla ei ole valmiuksia etäkokoustamiseen. Myös heidän asemansa turvaamiseen on lainsäädäntöhankkeessa kiinnitetty huomiota.

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa nyt kokonaan etänä – ilman kokouspaikkaa pidettävien yhtiökokousten sallimista. Edellytyksenä tälle kuitenkin olisi se, että kaikilla etäkokoukseen osallistuvilla osakkeenomistajilla on täysimääräiset osallistumisoikeudet, ja että tällainen kokous on sallittu yhtiöjärjestyksessä. Monessa osakeyhtiössä tulisikin siis nyt kevään yhtiökokouksen yhteydessä samalla päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan hybridikokouksia koskevien vaatimusten selventämistä siten, että kokouspaikalla ja sen ulkopuolelta osallistuvilla osakkailla on hybridikokouksessa täysimääräiset osallistumisoikeudet.

Osakeyhtiön hallitus voisi päättää jatkossa hybridikokouksesta ja siitä voisi myös määrätä yhtiöjärjestyksessä enemmistöpäätöksellä. Mietinnössä esitellään kaksi täydentävää sääntelyvaihtoehtoa hybridikokousten yleistymisen nopeuttamiseksi pörssi- ja First North -yhtiöissä. Vähintään kolmen osakkaan vaatimuksesta osakeyhtiössä pitäisi järjestää hybridiyhtiökokous. Lisäksi ehdotetaan esimerkiksi ennakkoäänestyksen käytön helpottamista.

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut hallituksen esityksen muotoon laadittua ehdotusta osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja osuuskuntalain ja niiden muutosehdotuksiin mahdollisesti liittyvän muun lainsäädännön muuttamisesta. Hallituksen esitys on tarkoitus esitellä huhtikuun lopussa ja sen jälkeen antaa se eduskunnalle päätettäväksi. Tavoitteena olisi saada lakimuutokset voimaan kesällä 2022 kun koronan vuoksi säädettyjen määräaikaisten poikkeuslakien voimassaolo päättyy.

Markus Talvio
Toimitusjohtaja OTM LL
Jurinet Oy Lakiasiantoimisto

Lähde: Oikeusministeriö
Oikeusministeriön julkaisuja Mietintöjä ja lausuntoja 2021:37.
HE Etäosallistuminen ja verkkokokoukset osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Markus Talvio

Toimitusjohtaja, OTM, osakas
markus.talvio@jurinet.fi
050 2590 | Vaihde 029 0092590

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä