Yhtälailla yksityisille & yrityksille

Palvelemme yksityisasiakkaita kaikissa lakiasioissa. Meillä on laaja osaaminen yksityishenkilöiden riita-ja rikosasioista, oikeudenkäynneistä ja monista muista yksityishenkilöiden tarvitsemista lakipalveluista. Yhä useampi riita-asia nykyään sovitaan toimestamme ilman tuomioistuinta. Lakimiehemme ovat näissä neuvotteluissa puolellasi.

Palvelemme yritysasiakkaitamme kaikilla liiketoiminta-alueilla koko yrityksen elinkaaren ajan. Meillä on vahvaa osaamista ja näkemystä liikejuridiikasta alkaen osakassopimuksen laadinnasta monimutkaisiin yritysjärjestelyihin. Avustamme mielellämme yritysten päivittäisten oikeudellisten ongelmien ratkaisemisessa riippumatta yrityksesi koosta tai ongelman laadusta. Juristeillamme on oikeustieteellisen koulutuksen lisäksi myös kokemusta yrittäjätoiminnasta, joten ymmärrämme yrittäjien arkea laajemminkin kuin vain juridiikan perspektiivistä. Tulemme mielellämme tutustumaan yritykseesi voidaksemme tarjota konkreettisesti enemmän.

Olemme Suomen Yrittäjien valtakunnallinen kumppani kaikissa lakiasioissa. Yrittäjien jäsenenä saat etuja lakipalveluistamme.

Palvelut yksityisille

Riita-asiat & oikeudenkäynnit

Jurinetin riitojenratkaisutoiminta pitää sisällään oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa ja erikoistuomioistuimissa, asioiden hoitamisen välimiesmenettelyssä sekä vaihtoehtoisissa riitojenratkaisumenettelyissä. Kaikista näistä meillä on kokemusta.

Kaikki riidat yritetään aina ensin saada ratkaistua sovinnollisesti. Suuri osa lakimiestemme hoitamista riita-asioista sovintaankin ilman perinteistä ja kallista oikeudenkäyntiä. Mikäli sovintoon ei päästä, lakimiehemme varmistavat sen, että oikeudenkäynnissä saavutetaan asiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos. Lakimiestemme osaaminen oikeudenkäyntiasioissa on saavutettu vuosia kestäneen toiminnan ja sitä kautta monipuolisissa asioissa saavutetun kokemuksen sekä jatkuvan koulutuksen kautta.

Varsinaisen oikeudenkäynnissä avustamisen ohella hoidamme myös tuomion täytäntöönpanon.

Työoikeus

Lakimiehillämme on pitkä kokemus työoikeudellisten asioiden hoitamisesta työntekijöiden puolelta. Neuvottelemme puolestasi sopivan ratkaisun työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä sekä hoidamme mahdolliset oikeudenkäynnit ja valitukset.

Tyypillisimpiä työoikeuteen liittyviä toimeksiantojamme ovat työoikeudellinen konsultointi työlainsäädännön suhteen eri tilanteissa sekä työsuhteen päättämiseen tai palkanmaksuun liittyvät riidat. Meillä on myös osaamista työsuhteisiin liittyvien rikosasioiden hoitamisesta, esimerkiksi työturvallisuus- ja syrjintärikosten hoitamisesta.

 

 

 

Asuminen

Erimielisyydet liittyen vuokrasuhteisiin sekä asunto- ja kiinteistökauppaan ovat ydinosaamistamme.

Asiakkaitamme ovat useimmiten asuntojen ja kiinteistöjen ostajat ja myyjät, taloyhtiöt, isännöintitoimistot, rakennusliikkeet, kiinteistönvälitysliikkeet, sijoitusyhtiöt ja julkisen sektorin toimijat. Kattava yhteistyöverkostomme takaa ammattitaitomme lähes missä tahansa kiinteistöalaan liittyvässä kysymyksessä.

Rikosoikeus

Toimistomme lakimiehillä on vahva kokemus perinteisten rikosasioiden hoitamisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi liikennerikokset, petokset, väkivaltarikokset, talousrikokset, velallisen rikokset, seksuaalirikokset, raiskaukset ja lapsen seksuaaliset hyväksikäyttörikokset. Olemme hoitaneet monia julkisuutta saaneita juttuja ja rikosasioihin liittyvä sensitiivisyys on meille itsestäänselvyys.

Rikosasioissa avustajan puoleen kääntyminen on hyvä tehdä mahdollisimman pian jo esitutkintavaiheessa. Mitä vakavampi rikos on kyseessä, sen nopeammin suosittelemme, että otat meihin yhteyttä.

Talousrikokset painottuvat tavanomaisesti kirjanpitoon ja verotukseen liittyviin asioihin. Rikosnimikkeinä esiintyvät kirjanpitorikos, sisäpiiritiedon- ja yrityssalaisuuden väärinkäyttö, velallisen epärehellisyys, velallisen petos, velkojainsuosinta, verorikos. Näille asioille on tyypillistä se, että kyse on usein huomattavista taloudellisista intresseistä. Talousrikosasioissa syytetylle on erittäin tärkeää se, että asiaa hoitavat juristit ymmärtävät kirjanpitoa ja verotusta hyvin ja osaavat soveltaa rikosoikeutta oikein. Meillä on vahva talousasioiden, kirjanpidon ja verotuksen tuntemus ja näin pystymme varmistamaan asiakkaillemme, niin yksityisille kuin yrityksillekin, parhaan mahdollisen puolustuksen talousrikosasioissa.

Eritysosaamista vaativat asiat kuten viestintäsalaisuuden rikkominen, tekijänoikeusrikokset, terveydenhuollon rikosasiat ja -vastuut, työturvallisuusasiat, sotilasrikosasiat, dopingrikos, virkarikosasiat sekä ympäristörikokset hoituvat myös kauttamme.

Rikoksen uhrilla, eli asianomistajalla on oikeus saada rikoksen tekijältä korvausta uhrille rikoksella aiheutetusta vahingosta. Tällainen korvaus voi olla esimerkiksi korvaus kivusta ja särystä, sekä tilapäisestä haitasta, korvaus taloudellisesta vahingosta tai ns. kärsimyskorvaus. Käyttämällä apuna lakimiehiämme turvaat oikeutesi rikoksen uhrina riittäviin ja lain mukaisiin hyvityksiin ja korvauksiin.

Toimistoistamme voit saada itsellesi yksityisen oikeusavustajan oikeusaputoimiston sijaan. Tällöin palkkiomme maksetaan valtion varoista suoraan meille. Sekä rikoksesta syytetty, että asianomistaja voivat olla oikeutettuja maksuttomaan oikeudenkäyntiin eli oikeusapuun tai kotivakuutuksen oikeusturvaetuun. Seksuaalirikoksen ja läheisväkivallan uhrin kulut korvataan valtion varoista uhrin taloudellisesta asemasta riippumatta. Jos olet vastaajana, eli epäiltynä rikoksesta, on sinulla aina oikeus käyttää avustajaa myös poliisitutkinnassa ja myöhemmin oikeudenkäynnissä. Selvitämme puolestasi mahdollisuuden oikeusapuun tai oikeusturvaetuun.

Rikosasioiden lisäksi puoleemme voi kääntyä myös lähestymiskieltoa koskevissa asioissa.

Teemme yhteistyötä myös Rikosuhripäivystyksen kanssa. Osa lakimiehistämme on ollut järjestössä vapaaehtoistyöntekijöinä ja kouluttajana jo vuodesta 2006 lähtien.

Perhe- & perintöoikeus

Lakimiehemme ovat apunasi vaikeissa elämäntilanteissa, kuten avioeron, lapsiin liittyvien kiistojen ja läheisen kuoleman yhteydessä. Avustamme asiakirjojen laatimisessa, neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä. Tyypillisimpiä toimeksiantojamme yhteiselämän lopettamiseen liittyvissä tilanteissa ovat avio- ja avoliitoon liittyvät oikeudelliset kysymykset ja omaisuuden ositus.

Lapsiasioissa lakimiehillämme on kokemusta huoltoon, asumiseen ja elatukseen liittyvissä kysymyksissä, myös kansainvälisissä tilanteissa.

Hoidamme ammattitaidolla testamentit, perunkirjoitukset ja perinnönjaot. Perintöoikeudellisiin kysymyksiin kannattaa varautua jo ennakolta, erityisesti verotuksellisesti. Lakimiehemme osaavat ottaa huomioon ja selvittää oleelliset vaikutukset verotuksellisesti niin, että toimenpiteet ovat aina asiakkaan edun mukaisia.

Potilasvahingot

Kaikkeen terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina väistämättä riskejä ja komplikaatioita. Tämän vuoksi kaikkia potilaalle hoidon seurauksena aiheutuneita vahinkoja ja komplikaatioita ei korvata. Korvattavuuden edellytyksenä käytännössä on, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tilanteessa toiminut toisin ja näin toimien aiheutunut henkilövahinko olisi todennäköisesti vältetty.

Yleisimpiä potilasvahinkoja ovat tutkimusten ja hoidon yhteydessä aiheutuneet hoitovahingot. Esimerkiksi leikkauksessa aiheutunut hermovaurio, jota kokenutkaan kirurgi ei olisi todennäköisesti voinut tilanteessa välttää, ei ole korvattava potilasvahinko. Vastaavasti syövän eteneminen, joka olisi todennäköisesti levinnyt asianmukaisesta hoidosta huolimatta, ei ole korvattava potilasvahinko.

Asiaa epäillessä kannattaa tehdä aina potilasvahinkoilmoitus, muuten asia jää tutkimatta ja menetät oikeutesi mahdolliseen korvaukseen.

Ota yhteyttä jos epäilet, että sinulle on aiheutunut korvattava potilasvahinko tai jos olet tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen!

Lue lisää lakimiehemme Jatta Kalliokosken artikkelista Korvaus potilasvahingosta.

Palvelut yrityksille

Riita-asiat & oikeudenkäynnit

Jurinetin riitojenratkaisutoiminta pitää sisällään oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa ja erikoistuomioistuimissa, asioiden hoitamisen välimiesmenettelyssä sekä vaihtoehtoisissa riitojenratkaisumenettelyissä. Kaikista näistä meillä on kokemusta.

Kaikki riidat yritetään aina ensin saada ratkaistua sovinnollisesti. Suuri osa lakimiestemme hoitamista riita-asioista sovintaankin ilman perinteistä ja kallista oikeudenkäyntiä. Mikäli sovintoon ei päästä, lakimiehemme varmistavat sen, että oikeudenkäynnissä saavutetaan asiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos. Lakimiestemme osaaminen oikeudenkäyntiasioissa on saavutettu vuosia kestäneen toiminnan ja sitä kautta monipuolisissa asioissa saavutetun kokemuksen sekä jatkuvan koulutuksen kautta.

Varsinaisen oikeudenkäynnissä avustamisen ohella hoidamme myös tuomion täytäntöönpanon.

Perintä

Perintä on tavanomaisin yrittäjien riidan aihe ja se vie useasti suhteettoman paljon yrittäjän työajasta. Jos saatavastasi tulee riitaa, autamme sinua nopeasti ja tehokkaasti.

Saat meiltä tilannearvion ilmaisessa kartoituksessa, jonka jälkeen me hoidamme suurimman osan työstä. Hoidamme puolestasi oikeudellisesti perustellun vaatimuskirjeen tekemisen ja mahdolliset neuvottelut. Sinun tarvitsee alkuvaiheessa vain vastata kysymyksiimme ja hyväksyä lähettämämme kirjeet.

Vaadimme aina vastapuolta korvaamaan meille maksamasi kulut, jollet erikseen sitä kiellä. Sinun ei siis itse tarvitse maksaa onnistuneen perinnän lakimieskuluja.

Suuri osa perintää koskevista riidoista hoidetaan ennen oikeudenkäyntiä. Joko asiassa saadaan maksu vaatimusten mukaisesti tai sitten asia sovitaan sinulle sopivalla tavalla. Tarvittaessa avustamme sinua myös oikeudenkäynnissä.

Voit ottaa yhteyttä lakimieheemme Kristian Krokforsiin perintäasioissa. Lue lisää oikeudellisesti perustellusta maksuvaatimuksesta.

 

Työsuhteet

Me tunnemme yrittäjien arjen ja siinä vastaan tulevat työoikeudelliset kysymykset. Lakimiehillämme on pitkä kokemus työoikeudellisten asioiden hoitamisesta työnantajien puolelta. Neuvottelemme puolestasi sopivan ratkaisun työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä sekä hoidamme mahdolliset oikeudenkäynnit.

Tyypillisimpiä työoikeuteen liittyviä toimeksiantojamme ovat erilaisten työsopimusten laatiminen, työoikeudellinen konsultointi työlainsäädännön suhteen eri tilanteissa sekä työsuhteen päättämiseen tai palkanmaksuun liittyvät riidat. Myös kilpailukielto- ja salassapitosopimukset sekä tietosuoja ovat lakimiestemme osaamisaluetta. Meillä on myös laajasti kokemusta työsuhteisiin liittyvien rikosasioiden hoitamisesta, esimerkiksi työturvallisuus- ja syrjintärikosten hoitamisesta.

Avustamme myös yhteistoimintaneuvotteluiden järjestämisessä.

Sopimukset- & yhtiöoikeus

Erilaisten liike-elämään liittyvien sopimusten neuvotteleminen, laatiminen ja sopimuserimielisyyksien ratkaiseminen ovat olennainen osa työtämme.

Mahdolliset sopimusten rikkomistilanteet ja niiden seuraukset on tärkeää pohtia jo sopimusta laadittaessa, jotta suurilta korvausvaatimuksilta ja vastuilta vältytään. Epätarkat ja huolimattomasti tehdyt sopimukset aiheuttavat helposti tulkintaerimielisyyksiä ja muodostavat suuremmat riskit myöhemmälle korvausvastuulle. Me arvioimme mielellämme sopimustenne riskit ja muutostarpeet sekä konsultoimme eri alojen yleisistä sopimusehdoista.

Yritysjärjestelytilanteissa tarjoamme kustannustehokkaasti juuri yrityksenne tarpeita vastaavan palvelun. Olemme apuna mm. osakekaupoissa, sukupolvenvaihdoksissa, yrityksen fuusio- ja jakautumistilanteissa, liiketoiminnan luovutustilanteissa ja laadimme puolestanne kauppakirjan, osakassopimukset ja muut tarvittavat asiakirjat. Lakimiehillämme on vahvaa osaamista osake- ja asunto-osakeyhtiöiden tarpeisiin liittyen. Konsultoimme mielellämme erilaisissa lain soveltamis-, toimivalta- ja vastuukysymyksissä sekä osakeanteihin ja osakkeiden lunastukseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa avustamme myös yhtiökokouksissa.

Osakeyhtiöt & asunto-osakeyhtiöt

Osakeyhtiöissä tulee aika-ajoin vastaan tulkinnanvaraisia tilanteita ja erimielisyyksiä osakkaiden kesken. Autamme asiakkaitamme estämään ongelmatilanteiden syntymistä muun muassa yhtiöjärjestyksen huolellisella tekemisellä ja osakassopimuksilla. Erimielisyyden sattuessa kohdalle avustamme osakkaita heidän asiassaan ja teemme pyynnöstä myös puolueettomia lausuntoja erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Kilpailuoikeus - & julkiset hankinnat

Yritysten liiketoimintaedellytyksiä markkinoilla pyritään turvaamaan kilpailun sääntelyn avulla. Kilpailuoikeuteen liittyvä sääntely tulee usein ottaa huomioon sopimuksia laadittaessa, jolloin lakimiehen apu oikean menettelyn turvaamiseksi on tarpeen. Kilpailuoikeuden rinnalla EU:n ja kansallisten tukien sääntelyllä on vaikutuksia, jotka yritysten on syytä tiedostaa.

Lakimiestemme kokemus mm. puukartelli- ja muissa kilpailuoikeudellisissa prosesseissa auttaa päämiehiämme kilpailuoikeudellisten mahdollisuuksien ja riskien ymmärtämisessä myös kansainvälisissä riita-asioissa antaen näin myös etulyöntiaseman suhteessa kilpailijoihin.

Puoleemme kannattaa kääntyä myös julkisia hankintoja koskevissa asioissa. Avustamme sekä hankintayksiköitä että tarjoajia muun muassa tarjouspyyntöjen, hankintailmoitusten, hankintasopimusten, mallisopimusten ja muiden hankinta-asiakirjojen laadinnassa ja tarkastamisessa, tarjoajia tarjouksien tekemisessä, sekä sopimusneuvotteluissa ja valitusasioissa markkinaoikeudessa ja hankintaoikaisuissa.

Avustuksemme julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä tarjoaa usein merkittävää oikeudellista lisäarvoa, jotta kaikki sujuu hankintaprosessissa oikein ja suunnitellusti.

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.
  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä