Sopimuksen kohtuullistaminen poikkeustilanteessa

Sopimuksen sitovuus ja siitä poikkeaminen

Lähtökohtaisesti sopimus on aina osapuolia sitova eli sitä on noudatettava. Myös sopimussuhteen aikana tapahtuneet epäedulliset muutokset olosuhteissa, mitä ei ole huomioitu sopimusta laadittaessa, tulee osapuolen lähtökohtaisesti kärsiä osana sopimuksen sitovuutta. Siksi jo sopimusta laadittaessa on tärkeää pyrkiä varautumaan sopimusehdoin mahdollisesti muuttuviin tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Merkittävin poikkeussäännös sopimuksen sitovuuden periaatteeseen on oikeustoimilain §36. Oikeustoimilain mukaan sopimuksen ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää kokonaan huomioon ottamatta, jos ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että sopimusta sovitellaan tuomioistuimessa vain poikkeustilanteissa. Sovittelu tulee kysymykseen lähinnä tilanteissa, joissa sopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet eivät ole tasapainossa. Esimerkiksi tilanne, jossa toisen sopimusosapuolen on vaikeaa tai jopa mahdotonta noudattaa alun perin sovittuja sopimusehtoja. Koko sopimuksen raukeaminen on harvinaista.

Sopimuksen sovitteluun saattaa oikeuttaa esimerkiksi yllättävä nousu jonkin raaka-aineen maailmanmarkkinahinnoissa, valuuttakurssien yllättävät muutokset, polttoaineiden hinnan nopeat muutokset, rahoituksen vaikeutuminen, ympäristökatastrofit ja konfliktit.

Sopimuksen kohtuullistaminen vaatii aina tapauskohtaisen osapuolten välisen kokonaisarvioinnin.

Kohtuuttomuuden arviointi

Sopimuksissa kohtuuton ehto voi koskea muun muassa sopimuksen kestoa, hintaa, toimitusaikaa, maksua, laskutusta, virheiden seuraamuksia tai sopimuksen irtisanomista.

Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, olosuhteet sopimuksentekohetkellä ja sen jälkeen sekä muut merkitykselliset seikat. Kohtuuttomuutta arvioidaan aina molempien sopimusosapuolten intressit huomioiden.

Oikeuskirjallisuuden mukaan olosuhteiden muutokseen ei yleensä voida vedota, jos muutos oli jo sopimusta tehtäessä ennakoitavissa. Muutoksen tulisi siis olla poikkeuksellisen ennakoimatonta, jotta se voi johtaa sopimuksen tai sen ehdon sovitteluun.

Ennakoimattomuudesta huolimatta tilanteen kokonaisarviointi voi johtaa siihen, ettei sovittelun kriteerit täyty. Sopimusta arvioidaan aina kokonaisuutena. Kohtuuttomalta vaikuttava ehto voi olla kohtuullinen, jos ehdon vastapainoksi on annettu muita oikeuksia. Kokonaisarvioinnilla siis aina ratkaistaan, onko olosuhteiden muutos johtanut sopimusehdon kohtuuttomuuteen.

Koronaviruspandemia ja sopimuksen kohtuullistaminen

Viranomaisten asettamat rajoitukset koronaviruksen takia ympäri maailmaa aiheuttavat taloudellisia seuraamuksia lähes kaikilla toimialoilla. Yrityksillä on tällä hetkellä suuria haasteita täyttää sopimusvelvoitteensa ja epävarmuutta on ilmassa muun muassa tilausten ja toimitusten viivästyessä tai peruuntuessa kokonaan. Koronavirus tai poikkeusolot eivät automaattisesti vapauta sopimusvelvoitteista vaan sopimusten sitovuuden periaate vaikuttaa myös poikkeusoloissa. Sopimusosapuolella voi olla mahdollisuus vedota oikeustoimilain §36:ään ja sopimuksen kohtuullistamiseen.

Tämän artikkelin kirjoittamishetkellä ei ole vielä olemassa koronaviruspandemiaa koskevaa oikeuskäytäntöä. Aika tulee näyttämään millaiseksi oikeuskäytäntö muodostuu ja miten sopimusten kohtuullistamista tullaan arvioimaan koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilassa.

Nyt on tärkeää käydä läpi yrityksen sopimukset. Jos haluat saada sopimusta kohtuullistettua, toimita sopimuskumppanillesi viivytyksettä kirjallinen ilmoitus asiasta perusteluineen.

Autamme mielellämme sopimusten tulkinnassa sekä arvioimaan yrityksesi tilannetta voimassa olevien sopimusten puitteissa. Laadimme erilaisia sopimuksia ja arvioimme myös jonkun toisen laatimia sopimusluonnoksia. Autamme myös sopimusneuvotteluissa ja jo syntyneissä sopimusriidoissa.

Juristimme varmistavat, että jo sopimusta laadittaessa siihen sisällytetään kaikki merkitykselliset asiat mahdollisten myöhempien riitatilanteiden välttämiseksi.

Ota yhteyttä ja laitetaan yhdessä sopimusasiat kuntoon!

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä