Testamentin muotovaatimukset

Testamentti ei ole vapaamuotoinen asiakirja vaan muotovaatimukset ovat tiukat. Perintökaari asettaa vaatimuksia siitä, miten testamentti tulee tehdä.

Jos joku muotovaatimuksista ei täyty, on testamentissa pätevyyteen vaikuttava muotovirhe. Tämä voi johtaa jälkikäteen testamentin kumoamiseen. Siinä tapauksessa testamentilla ei ole oikeusvaikutuksia ja perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti.

Muotovirhe ei tarkoita suoraan testamentin pätemättömyyttä. Ratkaisevaa on testamentin tekijän tarkoitus. Viime kädessä tuomioistuin arvioi muotovirheen vakavuutta sekä näyttöä testamentin tekijän alkuperäisestä tahdosta ja tarkoituksesta. Muotovirheistä testamenttia tulee moittia kuuden kuukauden sisällä sen tiedoksisaannista nostamalla moitekanne käräjäoikeudessa.

Muotovaatimukset ovat seuraavat.

Kirjallinen muoto

Testamentti on tehtävä kirjallisesti. Testamentti voi olla käsin tai koneella kirjoitettu. Tietokoneella laadittu testamentti poissulkee epäselvästä käsialasta johtuvat mahdolliset tulkintaongelmat.

Suullinen testamentti tulee kyseeseen ja on pätevä vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa testamenttia ei ole mahdollista tehdä kirjallisesti. Tällainen hätätilatestamentti voidaan laatia, jos testamentin tekijä on estynyt tekemästä varsinaista testamenttia esimerkiksi sairauden, onnettomuuden tai muun pakottavan syyn vuoksi. Suullinen hätätilatestamentti voidaan tehdä kahden esteettömän todistajan ollessa samaan aikaan läsnä. Hätätilatestamentti on voimassa vain määräajan ja raukeaa kolmen kuukauden kuluttua pakottavan esteen päättymisestä, jollei testamenttia ole tehty uudestaan noudattaen testamentin muotovaatimuksia.

Allekirjoitus

Allekirjoitus on ehdoton muotovaatimus. Allekirjoituksella tekijä vahvistaa testamentin olevan oman tahtonsa mukainen. Toista ei voi valtuuttaa testamentin tekemiseen. Esimerkiksi edunvalvontavaltakirjalla ei voida antaa valtuutusta testamentin tekemiseen. Testamentin tekijän allekirjoituksen puuttuminen on aina peruste pätemättömyydelle.

Esteettömät todistajat

Kahden 15 vuotta täyttäneen todistajan on allekirjoitettava testamentti. Todistajien täytyy olla esteettömiä, mikä tarkoittaa, että todistajaksi ei kelpaa puoliso, sukulainen, puolisukulainen, testamentinsaaja eikä muu henkilö, joka hyötyy testamentista. Myös näiden henkilöiden aviopuolisot ovat esteellisiä.

Todistajat todistavat allekirjoituksellaan testamentin tekijän henkilöllisyyden, allekirjoituksen ja sen, että testamentti on tekijän omasta vapaasta tahdosta tehty ja että hän toimii täydessä ymmärryksessä. Todistajien täytyy tietää allekirjoittavansa testamenttia, mutta heidän ei tarvitse todistaa sisältöä oikeaksi. Testamentin tekijä saa itse päättää haluaako antaa testamentin sisältöä tiedoksi todistajille.

Todistajien tulee olla samaan aikaan läsnä allekirjoittamassa testamentti. Ei ole riittävää, että todistajat käyvät eri aikaan todistamassa testamentin. Testamentin tekijä sen sijaan voi itse allekirjoittaa testamentin eri aikaan kuin todistajat. Tässä tapauksessa tekijän on tunnustettava allekirjoituksensa oikeaksi todistajien läsnä ollessa.

Todistajien nimikirjoituksen oheen tulee merkitä ammatti, asuinpaikka sekä todistamisen päivämäärä ja paikka.

Suositeltavaa

Yllä mainittujen pakollisten muotovaatimusten lisäksi testamentti on aina hyvä päivätä. Päiväyksen avulla on helppo esimerkiksi selvittää mikä on viimeisin laadittu eli voimassa oleva testamentti sekä osoittaa testamentin tekijän testamentintekokelpoisuus testamentin allekirjoitushetkellä. Päiväyksellä voidaan esimerkiksi osoittaa, että testamentti on laadittu ennen kuin testamentin tekijä on sairastunut dementiaan.

Lisäksi on suositeltavaa selvyyden vuoksi otsikoida asiakirja testamentiksi, joskin asiakirjan sisältö ratkaisee.

Testamentin laatimiseen liittyy myös useita muita oikeudellisia seikkoja, joita tässä artikkelissa ei ole käsitelty. Hyvän testamentin laatiminen edellyttää lain soveltamista ja tulkintaa sekä testamentin tekijän henkilökohtaisen elämäntilanteen huomioimista. On siis suositeltavaa laatia yksilöllisesti räätälöity testamentti asiantuntevan lakimiehen avustuksella. Näin varmistetaan myös testamentin pätevyys.

Avustamme testamentin laatimisessa sekä neuvomme testamenttiin liittyvissä kysymyksissä. Testamentin allekirjoittaminen ja todistaminen hoituu myös toimistossamme. Ota yhteyttä!

 

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä