JuriNet Oy:n asiakasrekisteri

JuriNet Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (529/1999) 10 ja 24 §:n mukaisesti.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on kertoa asiakkaillemme ja sopimuskumppaneillemme minkälaisia tietoja keräämme, kuinka käytämme tietoja ja
miten tietoja luovutetaan tietyissä tapauksissa kolmansille osapuolille.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

 1. Rekisterinpitäjä
  JuriNet Oy (Y-tunnus: 2867743-5)
  Pakilantie 71
  00660 Helsinki
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  puh. 029 009 2590
  info@jurinet.fi
 3. Tietojen käyttötarkoitus ja säilytyksen kesto
  Tietoja käsitellään asiakkaiden toimeksiantojen hoitamiseksi. Tietoja käsitellään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen toimeksiantojen toteuttamiseksi, minkä jälkeen tiedot siirretään arkistoon ja hävitetään, kun niitä ei enää tarvita asianmukaiseen käyttötarkoitukseensa.
 4. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
  – yksityishenkilön nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  – yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  – toimeksiannon kuvaus sekä muut mahdolliset asiakkaan antamat lisätiedot
  – asiakassuhteen laskutus- ja perintätietoja
  Keräämme näiden verkkosivujen kautta työnhakijoita koskevia henkilötietoja,
  joita käytetään rekrytointipäätösten tekemisen.Nämä verkkosivut käyttävät kävijäseurantaan tarkoitettua kolmannen osapuolten tarjoamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google, Inc. -yhtiön tarjoama palvelu. Kävijäseurannan tuottama tieto auttaa meitä kehittämään verkkosivujamme. Seurannan toteuttamiseksi Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun palaat näille verkkosivuille tai selailet niitä. Evästeisiin tallentuva tieto on nimetöntä, ja se koskee muun muassa sivuston kävijämääriä, sitä, miltä verkkosivulta kävijät ovat sivustolle tulleet ja sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta on osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että selaimesi ei tallenna verkkosivustojen lähettämiä evästeitä tai pyytää sinulta luvan ennen evästeiden tallentamista.
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot kerätään toimeksiannon yhteydessä asiakkaalta itseltään ja tietoja saadaan valtion viranomaisilta.
 6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
  Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 7. Rekisterin suojaus
  Rekisteriä säilytetään pääosin verkkotallennuspalvelussa, jota suojataan SSL-tekniikalla ja jonka varmennetut palvelimet sijaitsevat Suomessa. Tallennuspalveluun on pääsy vain yrityksen työntekijöillä, joilla on käyttäjätunnukset ja salasanat. Palvelu käyttää salattuja salasanoja. Paikallisesti säilytetyt tiedot ovat lukituissa, joihin vain yrityksen henkilöillä on pääsy. Sekä paikallinen että verkkotallennus on suojattu laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä.
 8. Rekisterin tarkastus-, korjaus-, kielto- ja valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai niistä poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etujen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä saa vastustamisesta huolimatta käsitellä henkilötietoja, jos käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perusteltu syy tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä myös valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuojasääntelyä.

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

 • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä