Mitä tehdä jos rikoksentekijä ei maksa tuomittuja korvauksia?

Onko tuomioistuin määrännyt rikoksentekijän maksamaan sinulle vahingonkorvauksia, mutta tuomittu ei ole maksanut mitään? Voit periä korvauksia suoraan tuomitulta, ulosoton tai Valtiokonttorin kautta.

Korvaukset suoraan tuomitulta

Asianomistajan kannalta nopein tapa saada hänelle tuomitut korvaukset, on sopia niiden maksamisesta rikoksentekijän kanssa suoraan. Usein tilanne ei kuitenkaan ole tähän suotuisa vaan rikosasian osapuolet eivät halua olla yhteydessä toisiinsa tai rikoksentekijä kieltäytyy maksamasta korvauksia.

Näissä tilanteissa juristista voi olla apua. Juristi voi lähettää kirjallisen vaatimuskirjeen tai selvittää muilla keinoin rikoksentekijän aikomuksen suorittaa vapaaehtoisesti hänen maksettavakseen määrätyt korvaukset viivästyskorkoineen.

Rikoksesta tuomitulle kannattaa esittää tarkka määräpäivä, johon mennessä korvausten on oltava maksettuna asianomistajalle. Tällöin tuomitulla on mahdollisuus suorittaa korvaukset vapaaehtoisesti ja asianomistaja puolestaan voi määräpäivän jälkeen siirtää korvaukset muualle perintään.

Korvaukset ulosoton kautta

Jos tuomittu ei maksa asianomistajalle korvauksia vapaaehtoisesti, voi asianomistaja siirtää asian ulosottoon. Ulosoton kautta voi hakea tuomiossa määrättyjä korvauksia täysimääräisesti ja viivästyskorkoineen.

Asianomistajan tulee tehdä kirjallinen ulosottohakemus ja toimittaa se rikoksentekijän asuinpaikan ulosottovirastoon. Mikäli asuinpaikka ei ole tiedossa tai hakemuksen toimittaa vahingossa väärän paikkakunnan ulosottovirastoon, hakemus siirretään automaattisesti oikealle paikkakunnalle. Hakemukseen tulee liittää oikeaksi todistettu jäljennös tuomiosta, joka toimii ulosottoperusteena. Asianomistaja voi pyytää sen maksutta kyseessä olevan tuomioistuimen kansliasta.

Velkaa pyritään ensin perimään rikoksentekijältä maksukehotusten avulla. Jos hän ei maksa velkaansa, suorittaa ulosottomies ulosmittauksen ja saadut varat tilitetään asianomistajalle.

Korvaukset Valtiokonttorin kautta

Korvauksia ei aina saada perittyä ulosoton kautta, jos ulosottovirasto toteaa rikoksentekijän varattomaksi.

Rikosvahinkokorvauksia on mahdollista hakea valtion varoista Valtiokonttorista. Valtion varoista voidaan maksaa korvausta henkilövahingosta ja kärsimyksestä. Esine- ja taloudellinen vahinko korvataan vain poikkeustapauksissa. Muutenkin mahdollisuudet saada korvauksia on selvitettävä tapauskohtaisesti, sillä mahdollisuudet vaihtelevat.

Valtiokonttorin korvaus perustuu rikosvahinkolakiin ja se voi poiketa siitä, mitä rikoksentekijä on tuomittu maksamaan. Rikosvahinkolain perusteella maksettavalle korvaukselle muun muassa ei makseta korkoa ja korvausten yhteismäärästä tehdään perusvähennys, jonka määrä on tällä hetkellä 220 euroa (perusvähennys vahvistetaan kolmen vuoden välein). Rikosvahinkolaki sisältää lisäksi enimmäismäärät tietyille korvauksille.

Korvausta voi hakea Valtiokonttorilta kolmen vuoden kuluessa annetusta lainvoimaisesta tuomiosta. Korvaushakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 6-8 kuukautta.

Valtion korvausvastuu on toissijainen ja ensisijaisesti korvauksien maksamisesta vastaa aina rikoksentekijä. Jos Valtiokonttori ei maksa kaikkia oikeudessa tuomittuja korvauksia (esimerkiksi korkoja), voi loput periä rikoksentekijältä ulosoton kautta.

Korvaushakemuslomake, lista tarvittavista liitteistä sekä muuta lisätietoa löytyy Valtiokonttorin sivuilta.

Ole rohkeasti yhteydessä, jos tarvitset apua tai neuvoja tuomittujen korvausten perintään liittyen! Huolellisesti tehdyt hakemukset etenevät nopeammin käsittelyyn.

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä