Työntekijä: Kilpailukieltosopimuksesi voi olla mitätön

Työsopimuslaki rajoittaa mahdollisuutta käyttää kilpailukieltoehtoa, valtaosassa työsuhteista ei käytännössä voida tehdä pätevää kilpailukieltosopimusta. Lainvastaisia kilpailukieltosopimuksia tehdään usein, koska kilpailukieltoehdon lisäämisestä työsopimukseen ei ole mitään välitöntä haittaa työnantajalle.

Esimerkiksi vuonna 2017 Akava teetti selvityksen, jossa ilmeni, että 45 prosenttia uusista työsopimuksista sisälsi kilpailukieltoehdon. On selvää, että 45 % vuonna 2017 työsopimuksen tehneistä Akavaan jäsenistä ei ole sellaisessa työsuhteessa, että heidän kanssaan voitaisiin sopia kilpailukiellosta.

Työntekijän kanssa tehty kilpailukieltosopimus on mitätön siltä osin kuin se on tehty vastoin työsopimuslain rajoituksia. Selostan näitä rajoituksia alla.

Kesto on enintään 6 kuukautta tai 12 kuukautta työsuhteen päättymisestä

Kilpailukieltosopimuksesi saa olla voimassa vain kuuden kuukauden ajan työsopimuksen päättymisestä, jos sinulle ei makseta kohtuullista korvausta kilpailukieltoon sitoutumisesta.

Mikäli kohtuullinen korvaus maksetaan, kilpailukieltosopimus saa olla voimassa 12 kuukautta.

Aikarajoitukset eivät kuitenkaan koske yrityksen tai sen itsenäisen osan johtajaan tai tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäisessä asemassa olevaa työntekijään.

Sopimussakon enimmäismäärä

Kilpailukieltosopimuksessa sovitaan yleensä myös sopimussakosta. Sopimussakko saa olla enintään työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Sopimussakon enimmäismäärää ei sovelleta yrityksen tai sen itsenäisen osan johtajaan tai tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäisessä asemassa olevaa työntekijään.

Työsuhteen päättymisen syy

Kilpailukieltosopimus ei sido sinua, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä. Et esimerkiksi ole sidottu kilpailukieltoon, jos sinut irtisanotaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Kilpailukieltosopimus ei myöskään sido sinua, jos olet päättänyt työsopimuksesi työnantajasta johtuvasta syystä, kuten palkanmaksun laiminlyönnin vuoksi.

Erityisen painava syy

Kilpailukieltosopimus ei ole pätevä, jollei työnantajalla ole erityisen painavaa syytää sen tekemiselle.

Erityisen painavan syyn arvioinnissa huomioidaan muun muassa työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liikesalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta, samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät. Arviointi on aina tapauskohtaista.

Arvioinnissa huomioidaan käytännössä myös työtehtävän johdosta kilpailullisesti tärkeän tietotaidon ja teknisen osaamisen karttuminen. Tällaista tietotaitoa karttuu usein esimerkiksi tuotekehitystyössä.

Erityisen painavan syyn tulee olla olemassa sekä kilpailukiellon sopimisen aikana sekä silloin, kun siihen vedotaan.

Ehto saa vain rajoittaa kilpailevaa toimintaa

Kilpailukieltosopimuksella ei saa rajoittaa toimintaa, joka ei kilpaile työnantajan kanssa. Esimerkiksi siirtymistä täysin toiselle alalle ei voida rajoittaa, jos yhteistyökumppani ei kilpaile työnantajan kanssa.

Tarvitsetko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä