Työntekijän kilpailukieltosopimusta koskeva lainsäädäntö muuttuu!

Työnantaja olethan huomioinut, että työntekijän kilpailukieltosopimusta koskeva lainsäädäntö muuttuu 1.1.2022. Työsopimuslain 3 luvun 5 §:n kilpailukieltosopimusta koskeva lakimuutos vaikuttaa jokaiseen yrittäjään, joka työllistää työntekijän, jolla on voimassa oleva kilpailukieltosopimus. Listasimme pähkinänkuoressa merkittävimmät muutokset, jotka lakimuutos tuo tullessaan.

Kilpailukieltosopimuksen aika ja siitä työntekijälle maksettava korvaus

Tällä hetkellä voimassa olevan työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimus voidaan solmia enintään vuoden mittaiseksi. Tällä hetkellä työsopimuslaissa on säännös, että työntekijän työsuhteen jälkeinen kilpailukieltosopimus, joka on yli kuusi kuukautta, mutta enintään vuoden, tulee pitää sisällään työntekijälle maksettavan kohtuullisen korvauksen.

Lakimuutoksen myötä työntekijälle tulee maksaa kilpailukieltosopimuksen voimassaoloajan korvauksena 40 prosenttia tämän tavanomaisesta kuukausipalkasta, silloin kun työsuhteen jälkeinen kilpailukieltosopimus on voimassa enintään kuusi kuukautta. Työsuhteen jälkeisestä kilpailukieltosopimuksesta, joka on voimassa yli kuusi kuukautta, mutta enintään vuoden tulee maksaa työntekijälle kilpailukieltosopimuksen voimassaoloajan jälkeen korvausta 60 prosenttia tämän tavanomaisesta kuukausipalkasta.

Siirtymäaika

Lakimuutos astuu voimaan 1.1.2022, jonka jälkeen tehdyissä kilpailukieltosopimuksissa tulee noudattaa uutta lakia. Lakimuutoksessa on kuitenkin voimassa siirtymäaika, joka on voimassa 1.1.2022-31.12.2022. Siirtymäajan voimassaollessa on sallittua noudattaa edelleen vanhan lain mukaisia kilpailukieltosopimuksia, jotka on solmittu ennen uuden lain voimaantuloa.

Mikäli tarvitset apua kilpailukieltosopimuksen laadinnassa tai sinulla heräsi muita kysymyksiä kilpailukieltosopimuksista, voit olla yhteydessä toimistomme lakimiehiin.

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Aleksi Niskanen

Lakimies, OTM
aleksi.niskanen@jurinet.fi
050 523 7656

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä