Miten vaadit vahingonkorvausta?

Sinulle voi aiheutua taloudellisia menetyksiä ja taloudellista vahinkoa lukemattomilla eri tavoilla. Alla on yksinkertaiset toimintaohjeet, vahingonkorvauksen vaatimiseksi vahingon aiheuttajalta.

Tarkista, voitko saada vahingonkorvausta

Kaikista vahingoista ei voi saada vahingonkorvausta. Vastaat lähtökohtaisesti itse sinulle aiheutuneesta vahingosta, jollei joku muu ole siitä korvausvelvollinen.

Vahingonkorvauksen saamisen edellytyksenä on, että:

  1. Joku muu kuin sinä itse olet aiheuttanut vahingon.
  2. Vahingon aiheuttaja on toiminut huolimattomasti tai aiheuttanut vahinkoa tahallisesti sinulle tai omaisuudellesi.
  3. Kyseinen huolimaton tai tahallinen toiminta on aiheuttanut vahingon eli toiminta ja seuraus ovat syy-yhteydessä.
  4. Vahinko on jollain tapaa mitattavissa rahassa ja perusteltavissa uskottavasti. Esim. mielipahasta ei lähtökohtaisesti voi saada korvauksia. Kärsimyksestä sen sijaan on rikoksen seurauksena mahdollista saada korvausta. Kärsimyskorvausta ei tässä käsitellä.

Viivyttely ei edistä asiaasi

Kokemuksemme mukaan on yllättävän yleistä, että vahinkoa kärsinyt taho sisuuntuu ajan saatossa ja uskaltaa vasta vuosien jälkeen viimein vaatia korvauksia. Useimmiten korvauksia olisi saatu joskus muinoin, mutta oikeus on jo ehditty menettää, eli se on vanhentunut. Joskus käy niin, että oikeutta korvauksiin ei ole vielä menetetty, mutta todisteiden hankkiminen on sen sijaan ajan kulumisen vuoksi lähes mahdotonta. Vuoden 2009 tapahtumia on nimittäin vaikeampi selvittää kuin vuoden 2019.

Sinun kannattaa aina ryhtyä selvittämään asiaa mahdollisimman pian ja esittää vaatimus, kun tiedät sinulla olevan oikeus vahingonkorvaukseen.

Kukaan ei maksa korvauksia, joita ei tiedä sinun vaativan

Valitettavan harvoin kukaan koskaan maksaa vahingonkorvauksia oma-aloitteisesti toiselle, jollei niitä tavalla tai toisella häneltä vaadita. Vastapuoli eli vahingon aiheuttaja ei välttämättä edes tiedä aiheuttaneensa sinulle taloudellista vahinkoa, jollei hänelle ilmoiteta asiasta. Vaikka vastapuoli tietäisikin sinulle aiheutuneen vahinkoa, ei korvausta yleensä makseta ilman tietoa aiheutuneen vahingon tarkasta määrästä.

Sinun siis nimenomaisesti pitää vaatia korvausta.

Mitä vahingonkorvausvaatimuksessa pitää kertoa?

Vaatimuksessa tulee ainakin mainita se teko, joka on aiheuttanut vahingon ja ilmoittaa kuinka paljon korvausta vaadit. Sinun kannattaa myös kertoa miten teko on aiheuttanut vahingon, jollei se ole ilmeistä. Kaikki vaatimukset on syytä perustella tavalla tai toisella.

Millä tavalla esität vahingonkorvausvaatimuksen?

Vaatimus voidaan yleensä tehdä suullisesti ja kirjallisesti. Vaatimus kannattaa aina esittää siten, että voit todistaa sen jälkikäteen tehdyksi. Tällaisia tapoja on useita, kuten sähköpostiviesti, tekstiviesti tai kirjattu kirje. Voit esimerkiksi lähettää vaatimuksen uudestaan sähköpostilla asiaa koskevan puhelinkeskustelun jälkeen maininnalla: ”Viitaten äskeiseen puheluumme”.

Vaatimuksen tulee olla ymmärrettävä ja selkeä. Mahdollisuudet saada korvausta ilman riitaa ovat pienet, jos kirjoitat usean sivun sekavan tekstin. Vaatimuksen sisällön osalta kannattaa aina pysyä asiassa ja ilmaista itsesi rönsyilemättä.

Mitä vahingon aiheuttaja tekee saatuaan vaatimuskirjeesi?

Parhaassa tapauksessa saat korvauksen heti vaadittuasi sitä kunhan olet ilmoittanut tilinumerosi vastapuolelle. Jos vaatimukseesi suostutaan, saat maksun ja asia on loppuun käsitelty. On mahdollista, että vaatimuksesi kiistetään tai siihen ei vastata mitään. Vaatimuksesi voidaan kiistää myös osittain.

Jos vastapuoli kiistää vaatimuksesi tai ei vastaa mitään, voit lähteä perimään vahingonkorvausta viemällä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi kanteella.

Tarvitsetko apua tai lisätietoja? Ota yhteyttä!

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä