Yrittäjä. Huomioi perhe- ja jäämistöoikeus toiminnassasi

Perhe- ja jäämistöoikeus kuulostaa äkkiseltään vain yksityiselämään vaikuttavalta oikeudenalalta. Moni yrittäjä saattaakin ajatella, että se ei ole oleellinen osa yrittämistä, ellei kysymyksessä ole perheyritys. Perhe- ja jäämistöoikeudella voi olla kuitenkin merkittäviä vaikutuksia yrittämiseen. Tässä muutama esimerkki yrittäjille siitä, missä tilanteissa perhe- ja jäämistöoikeus kannattaa huomioida. 

Avioehtosopimus 

Avioliitto päättyy avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioero tilanteessa puolisoiden omaisuus voidaan jakaa avio-oikeuden mukaisesti, mikäli puolisoiden välillä ei ole laadittu avioehtosopimusta. Avio-oikeus tarkoittaa, että avioliiton päättyessä puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen, jonka jälkeen tämän yhteisen omaisuuden säästö jaetaan elonjääneen puolison ja kuolleen puolison perillisten kesken taikka kummankin puolison kesken. 

Avioehtosopimuksella voi turvata sen, että yhtiön osakkeet eivät kuulu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Avioliiton päättyessä yhtiön osakkeita ei tarvitse luovuttaa entiselle puolisolle eikä tämän perillisille.  

Testamentti 

Kuolema on vääjäämätön osa elämänkaarta. Testamentti on vainajan viimeinen tahto, jolla hän kertoo miten, hänen omaisuutensa tulee jakaa hänen kuolemansa jälkeen. Oma yhtiö on monelle yrittäjälle hyvin tärkeä. Yhtiön jatkuvuus halutaan monesti turvata myös sen jälkeen, kun yrittäjä on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Testamentilla yrittäjä voi vaikuttaa siihen kenelle hän haluaa siirtää yhtiönsä kuolemansa jälkeen. Testamentilla voidaan myös määrätä siitä, että yhtiö ja sen osakkeet jäävät testamentin saajan avio-oikeuden ulkopuolelle. Näin voidaan estää esimerkiksi se, että yhtiö ei siirry yhtiötä jatkavan henkilön entisen puolison omistukseen.  

Edunvalvontavaltuutus 

Edunvalvontavaltuutuksella on mahdollista järjestää omien asioidensa hoito siltä varalta, että edunvalvontavaltuutuksen kohteena oleva henkilö tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan. Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja nimeää sen henkilön, jonka hän haluaa hoitamaan asioitaan. 

Edunvalvontavaltuutuksella yrittäjä voi päättää siitä, miten hänen yhtiönsä toimintaa tulee jatkaa tilanteissa, joissa hän on itse tähän kykenemätön. Edunvalvontavaltuutuksen puuttuminen voi johtaa siihen, että yhtiön toiminnan jatkaminen hankaloituu. Edunvalvontavaltuutuksen laatimista ei kannata jättää eläkepäivien tehtäväksi, vaan se kannattaa tehdä jo aikaisemmin. Yllättävä onnettomuus tai äkillinen sairaskohtaus voivat olla tilanteita, joissa yrittäjällä on hyvä olla edunvalvontavaltuutus. Tällä tavoin voidaan suojata sekä yhtiön toimintaa, että siellä työskentelevien ihmisten työn jatkuvuutta.  

Osakassopimus 

Yhtiö, jossa on useampia yrittäjiä osakkaina voi tehdä osakassopimuksen. Yhtiön osakkeiden etuosto-oikeudesta on hyvä sopia osakassopimuksesta. Etuosto-oikeudella voidaan sopia, että yhtiön osakaan, joka haluaa luopua osakkeistaan, tulee ensisijaisesti myydä ne muille yhtiön osakkaille ja vasta toissijaisesti yhtiön ulkopuoliselle taholle. Etuosto-oikeudella voidaan myös sopia siitä, että osakkaan kuollessa yhtiön muut osakkaat ovat ensisijaisesti oikeutettuja lunastamaan kyseiset osakkeet tämän kuolinpesältä. Etuosto-oikeudella voidaan myös mahdollistaa se, että yhtiön muut osakkaat voivat ensisijaisesti lunastaa sellaiset osakkeet, jotka muutoin olisivat siirtymässä jonkun osakkaan entiselle puolisolle. 

Edellä kerrotut asiakirjat ovat näppärä hoitaa kuntoon juristin avulla. Kun tulee tilanne, että tarvitset avioehtosopimusta, testamenttia, edunvalvontavaltuutusta tai oikean muotoista osakassopimusta on parempi, että sinulle on laadittu tällainen asiakirja jo etukäteen kuin, että sitä ei olisi laadittu etukäteen. Laatimalla asiakirjat asianmukaisesti etukäteen vältyt ikäviltä yllätyksillä sekä säästät rahaa, kun vältyt kalliilta oikeudenkäynniltä. 

Avioehtosopimuksen ja testamentin hinnat ovat tavanomaisesti alkaen noin 300 euroa kappale. Edunvalvontavaltuutuksen tyypillinen hinta on alkaen 200 euroa.  Osakassopimuksen tyypillinen hinta on alkaen noin 1.500 euroa.  

Jurinet Oy on Suomen Yrittäjien valtakunnallinen yhteistyökumppani ja tarjoaa Yrittäjien jäsenille maksuttoman 20 minuutin alkuneuvottelun sekä 15 %:n alennuksen kaikista lakipalveluista, kuitenkin enintään 1.000 euroa.  

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Aleksi Niskanen

Lakimies, OTM
aleksi.niskanen@jurinet.fi
050 523 7656

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä