Yrittäjän testamentti – tee hyvissä ajoin

Miksi testamentti?

Yrittäjä voi varautua kuolemaansa tekemällä testamentin. Varsinkin yrittäjälle testamentti on usein hyvin tärkeä asiakirja, sillä näin hän voi varautua muun muassa miten hän haluaa yritystoiminnalleen käyvän hänen kuolemansa jälkeen.

Testamentti on ainoa keino määrätä omaisuudestaan kuoleman jälkeen ja sen tulee täyttää tarkat muotovaatimukset ollakseen pätevä. Mikäli testamenttia ei ole tehty, jaetaan omaisuus perillisten kesken perintökaaren säännösten mukaan.

Jos sinulla on rintaperillisiä ja haluat, että he perivät sinut kuolemasi jälkeen, ei testamenttia tarvita. Tällöinkin perinnönjakoa voi olla viisasta selkiyttää testamentilla, varsinkin jos perheeseen kuuluu esimerkiksi yhteisiä lapsia sekä lapsia molempien puolisoiden aiemmista avioliitoista.

On syytä huomioida, että mikäli testamenttia ei ole on jokaisella kuolinpesän osakkaalla omaisuutta jaettaessa lähtökohtaisesti oikeus saada osuutensa kaikenlaisesta omaisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli rintaperillisiä on useita, niin yritysomaisuus päätyy useamman käsiin jokaisen perillisen saadessa osuuden yrityksestä. Yrittäjän intressissä usein kuitenkin on, että yritystoiminnan jatkaminen uskotaan yhdelle henkilölle, jolloin testamentin tekeminen on erittäin tärkeää.

Lisäksi on hyvä muistaa, että jos sinulla ei ole ketään perillisiä, etkä ole tehnyt testamenttia, omaisuutesi päätyy valtiolle.

Nämä ovat asioita, joita jokaisen olisi hyvä miettiä hyvissä ajoin terveenä. Yrittäjän kuolema voi aiheuttaa yritykselle ongelmia, mikäli kuolema tulee yllättäen eikä tähän ole varauduttu millään tavoin. Ennakointi ja suunnitelmallisuus pienentää yllättäviä muutoksia sekä yritykselle aiheutuvaa haittaa. Tee siis testamentti hyvissä ajoissa.

Yrittäjä ja testamentti

Testamenttia laatiessaan yrittäjän kannattaa miettiä miten hän haluaa yritystoiminnalleen käyvän hänen kuolemansa jälkeen.

Yrityksen riskienhallinnan kannalta on toivottavaa, että yrittäjällä olisi testamentti. Testamentilla voidaan varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus omistajan kuoltua. Vaihtoehtona on myös, että testamentissa annetaan määräys yritysomaisuuden muuttamiseksi rahaksi. Tavanomaisesti yrittäjä haluaa lapsistaan tai läheisistään jatkajan yritystoiminnalleen. Tällöin kannattaa yritysomaisuus testamentata henkilölle, jolla on kyky ja kiinnostus jatkaa yrityksen toimintaa. Samalla muille jälkeläisille voidaan osoittaa jotain muuta omaisuutta.

On syytä kuitenkin huomata, että tilanne on erilainen osakeyhtiössä ja yksityisen elinkeinoharjoittajan kohdalla. Osakeyhtiössä saattaa yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa olla määräyksenä kuolemantapauksen johdosta lunastuslausekkeita, jonka perusteella kuolemantapauksessa yrityksen muilla osakkailla on oikeus lunastaa osakkaan osakkeet kuolinpesästä. Tällaisessa tilanteessa testamenttia tehtäessä tulee huomioida kyseiset sopimukset, jotta yrittäjä ei esimerkiksi testamenttaa yrityksen osakkeita, joita hän ei ole oikeutettu luovuttamaan eteenpäin.

Testamentilla voit myös varmistaa, että yritys ei päädy lapsesi aviopuolisoille pariskunnan mahdollisesti erotessa, vaan lapsesi saama perintöosuus pysyy kokonaisuudessaan hänen omistuksessaan. Avopuolisolla ei ole avio-oikeutta omaisuuteesi, joten jos haluat jättää avopuolisollesi perintöä, sinun on tehtävä se testamentilla.

Testamentin laadinnassa kannattaa käyttää asiantuntijaa, jonka avulla varmistetaan yrittäjän viimeisen tahdon toteutuminen. Testamentti kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja terveenä. Testamenttia on mahdollista muuttaa myöhemmin uudella testamentilla, mikäli testamentin tekijän viimeinen tahto muuttuu ajan kuluessa.

Me autamme sinua laatimaan tarpeitasi ja viimeistä tahtoasi vastaavan testamentin. Ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä